A Szerb Országos Önkormányzatról

Az 1993-ban elfogadott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény Magyarországon 13 nemzeti és etnikai kisebbségek ismert el, továbbá bevezette az önkormányzati rendszert is. A fent nevezett jogszabály tette lehetővé országos kisebbségi önkormányzatok létrehozását is (a Szerb Országos Önkormányzatot is). A szerb országos önkormányzat legfőbb szerve a közgyűlés, amelyik a jelenlegi ciklusban 15 tagból áll. Az önkormányzat élén elnök áll, amelyet a közgyűlés 4 évre választ, továbbá kettő elnökhelyettes, akiket az elnök javaslatára a közgyűlés választ meg.

A 2014/2019-ös mandátumra az elnöki pozícióra Szutor Lászlóné lett megválasztva. Ő kapta meg a közgyűlés alakuló ülésén a legtöbb szavazatot. Az alakuló ülésen meg lettek választva az elnökhelyettesek is, Krunity Péter és Rusz Igor Dusán.

Tanácsnokok: Rusz Borivoj (Dél-Magyarországi régió) és Bogdán Péter (Észak-Magyarországi régió)

Új Magyarország
Új Magyarország
Új Szechenyi terv