Hírdetmények, közlemények

FELHÍVÁS
a Szerb Országos Önkormányzat
Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi ösztöndíjára a 2021/2022-es tanévre

A Szerb Országos Önkormányzat(a továbbiakban: SZOÖ) a szerb nemzetiségi pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az SZOÖ Közgyűlésének a Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló a 87/2021. (2021.IX.10.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről

Ösztöndíj részletek (PDF)

Programfüzet

Szerződésminta (DOC)

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Letöltés (DOC)

HIRDETMÉNY a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton a szerb.iskola@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

 • személyi igazolványa mindkét oldala
 • születési anyakönyvi kivonatát
 • lakcímkártya mindkét oldala
 • TAJ kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

 • az édesanya leánykori nevét
 • az édesapa, gondviselő nevét
 • levelezési címet
 • elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon:
+36-68-456-006 +36-30-689-2167

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a
Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában

Óvodai beiratkozás ideje: 2021. május 05-06-ig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton a szerb.iskola@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)

Gyermek

 • személyi igazolványa mindkét oldala
 • lakcímkártya mindkét oldala
 • Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg:

 • az édesanya leánykori nevét
 • az édesapa, gondviselő nevét
 • levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 68/456-006 vagy 30/689-2167

AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. május 12.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. június 06.

HIRDETMÉNY a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) budapesti, szegedi, deszki, lórévi tagintézményeiben

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

 • személyi igazolványa mindkét oldala
 • születési anyakönyvi kivonatát
 • lakcímkártya mindkét oldala
 • TAJ kártyája
 • az intézményünk hivatalos honlapjáról nikola-tesla.hu letölthető, kitöltött és aláírt formanyomtatványokat, melyek a következők:
  • formanyomtatvány a tanuló adataival
  • hozzájáruló nyilatkozat digitális tartalmak készítéséhez azok felhasználásához
  • nyilatkozat arról, hogy a gyermek hittan és erkölcstan vagy etika tantárgyat választja
  • nyilatkozat a szerb nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
  • nyilatkozat arról, hogy a hivatalos honlapon keresztül az adatkezelési tájékoztatót megismerte
  • nyilatkozat az életvitel szerinti valós lakcímről
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról elvált szülők gyermeke vonatkozásában

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

 • az édesanya leánykori nevét
 • az édesapa, gondviselő nevét
 • levelezési címet
 • elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon:
+36-1-351-6550 +36-1-351-6553 +36-70-337-2589

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a SZEGEDI SZERB ÓVODÁBAN (6720 Szeged Stefánia 7.)

Óvodai beiratkozás ideje: 2021. április 20-23-ig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)

Gyermek - személyi igazolványa mindkét oldala

 • lakcímkártya mindkét oldala
 • Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg:

 • az édesanya leánykori nevét
 • az édesapa, gondviselő nevét
 • levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 06-20 228 5261 AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. ÁPRILIS 28.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 23.

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) budapesti, lórévi, deszki tagintézményeiben

Óvodai beiratkozás ideje: 2021. április 20-23-ig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)

Gyermek - személyi igazolványa mindkét oldala

 • lakcímkártya mindkét oldala
 • Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg: - az édesanya leánykori nevét

 • az édesapa, gondviselő nevét
 • levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 351-6553

AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. ÁPRILIS 28.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 23.

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (1055 Budapest, Falk Miksa u.3. 2.em.1) felvételt hirdet 1 fő pénztárosi munkakör közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.

Feladatok: pénzforgalom bonyolítása (házipénztárak kezelése és átutalások indítása), analitikus nyilvántartások, számlázás stb.

Az állás teljes munkaidős, bérezés és egyéb juttatások a 2011. évi CXCIX. tv. alapján.

Az alkalmazáshoz a szerb nyelv tudása nem feltétel, de előnyt jelent, mérlegképes könyvelői igazolvány nem szükséges.

Szakmai önéletrajzát a következő két email címre várjuk:

ssm@t-online.hu

szoo.intezmenyei@gmail.com

HÍRDETMÉNY

a 7/2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a 2020/2021 nevelési évre, illetve tanévre történő beiratkozásról a

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtárba (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.)

Óvodai beiratkozás ideje: 2020. április 02. és április 20. között
Iskola beiratkozás ideje: 2020. április 06. és április 24.

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:
- személyi igazolványa mindkét oldala
- születési anyakönyvi kivonatát
- lakcímkártya mindkét oldala
- TAJ kártyája
- az intézményünk hivatalos honlapjáról nikola-tesla.hu letölthető, kitöltött és aláírt formanyomtatványokat, melyek a következők:

 • formanyomtatvány a tanuló adataival
 • hozzájáruló nyilatkozat digitális tartalmak készítéséhez a azok felhasználásához
 • nyilatkozat arról, hogy a gyermek hittan és erkölcstan vagy etika tantárgyat választja
 • nyilatkozat a szerb nemzetiségi óvodai nevelésben/iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • nyilatkozat arról, hogy a hivatalos honlapon keresztül az adatkezelési tájékoztatót megismerte
 • nyilatkozat az életvitel szerinti valós lakcímről
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról elvált szülők gyermeke vonatkozásában

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás” vagy „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:
- az édesanya leánykori nevét
- az édesapa, gondviselő nevét
- levelezési címet
- elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon:

+36-1-351-6550; +36-1-351-6553; +36-70-337-2589

Az eredeti dokumentumok bemutatása a 2020/2021-es nevelési év, illetve tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A 7/2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a 2020/2021. tanévre történő beiratkozás a

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában
Iskolai beiratkozás ideje: 2020. április 06. és április 24. között

A koronavírus-járvány helyzetre való tekintettel lehetőleg elektronikus úton a szerb-iskola@freemail.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva vagy szkennelve:

 • A gyermek azonosítására alkalmas dokumentum (személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek TAJ-kártyája
 • Gyermekvédelmi határozat, amennyiben rendelkeznek vele
 • Szülő, gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

Amennyiben a tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: 06-30-689-2167 , 06-68-456-006

Az eredeti dokumentumok bemutatása a 2020/2021-es tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan az intézmény igazgatója döntést hoz, majd a döntésről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, gondviselőt.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A 7/2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás a

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában
Óvodai beiratkozás ideje: 2020. április 02. és április 17. között

A koronavírus-járvány helyzetre való tekintettel lehetőleg elektronikus úton a szerb-iskola@freemail.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva vagy szkennelve:

 • A gyermek azonosítására alkalmas dokumentum (személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek TAJ-kártyája
 • Gyermekvédelmi határozat, amennyiben rendelkeznek vele
 • Szülő, gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
Díjazottak 2020
 • А „Szent Száva” Díj 2020. évi díjazottja: Nedeljkov Milán
Díjazottak 2019
 • А „Szent Száva” Díj 2019. évi díjazottja: Krauszné Vukájlovics Melinda
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Új Magyarország
Új Szechenyi terv
A weboldal 2015 évi működtetése, szerkesztése, bővítése az EMET támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-15-0164 számú pályázat keretein belül.
A weboldal 2016 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 16-0106 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2017 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- EPER-17- 0041 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2018. évi működése, karbantartása az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-18-0196 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2019. évi működése, karbantartása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 19-0833 számú pályázat keretein belül