Hírdetmények, közlemények

Díjazottak 2019
 • А „Szent Száva” Díj 2019. évi díjazottja: Krauszné Vukájlovics Melinda
Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program

Pályázati koordinátor: Koch Valéria Iskolaközpont – Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (UDPI) budapesti iroda
Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
Telefon: +36-1-308-78-67
Web-oldal: www.udpi.hu
E-mail: nemzetisegiosztondij@udpi.hu

Tájékoztató anyag letöltése (PDF)
Szerbül beszélő Ügyfélszolgálati munkatársat keresünk!

SYKES Budapestet 1999-ben alapították, mint az egyik első call centert Közép-Európában. Mindössze néhány alkalmazottal indultunk, mára azonban kitartó munkával közel 400 fősre bővültünk. Az IT, telekommunikáció és multimédia legmeghatározóbb márkái az ügyfeleink, több csatornán keresztül biztosítunk számukra ügyféltámogatást több, mint 20 nyelven.

Egy 2-3 hetes termékismertető, fizetett tréninget követően a

Mindennapi feladatok:

 • Beérkező hívások és e-mailek kezelése
 • Felmerülő kérdések megválaszolása az ügyfél termékeit illetően
 • Ügyfélelégedettség növelése
 • Beérkező hívások adminisztrálása

Amit biztosítunk:

 • Versenyképes juttatási csomag, Cafeteria
 • Fizetett tréning
 • Teljesítmény alapú bónusz
 • Üzemorvos, az irodában, akihez bármikor fordulhatsz
 • Karrier lehetőségek
 • Barátságos, multikulturális környezet

Elvárások:

 • Folyékony SZERB nyelvtudás, társalgási szintű angol nyelvtudás
 • Az MS Office program csomag közül a Word, Excel, PPT legalább felhasználó szintű ismerete
 • Kiemelkedő problémamegoldási, kommunikációs készségek, monotóniatűrés
 • Előnyt jelent az adminisztrációban szerzett tapasztalat

Ha érdekel a lehetőség, várjuk önéletrajzod a karrier@sykes.com email-címre!

Ide kattintva megnézheted videónkat!

Óvodai beiratás

A Szerb Országos Önkormányzat, mint fenntartó az óvodai beiratkozás időpontját a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Óvodában 2018. május 9-10. napjáig 8-17óráig, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda budapest és lórévi tagintézményében 2018. május 07-11. napjáig 8-18 óráig határozza meg.

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Óvodai beiratkozás
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvodai beiratkozás
Álláslehetőség - Waberer's

A Waberer’s International Nyrt., Európa vezető nemzetközi komplett kamionrakomány szállítmányozója a saját flottával szolgáltatást nyújtó cégek szegmensében, és Magyarországon piacvezető a belföldi áruszállítás és komplex logisztikai szolgáltatások terén, az alábbi pozícióra keres munkatársat:

FLOTTAOPERÁTOR SZERB NYELVTUDÁSSAL

Feladatok:

 • Gépjárművezetők irányítása, napi szintű ellenőrzése, problémák kezelése;
 • A fuvarfeladat kiadása, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése és adminisztrációja;
 • A fuvarfeladat teljesítése közben felmerülő eltérések kezelése, a problémák megoldása;
 • A fuvarfeladatok szervezése és lebonyolítása során napi szintű kommunikáció írásban és szóban az érintett társosztályokkal.

Elvárások:

 • Minimum középfokú végzettség, vagy szakirányú szakképesítés (logisztikai ügyintéző, szállítmányozási és fuvarozási ügyintéző);
 • Biztos, kommunikációképes magyar nyelvtudás;
 • Szervezési és tervezési feladatokban szerzett tapasztalat;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • B kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat;
 • Folyékony szerb nyelvtudás.

Előnyt jelent:

 • Fuvarozás és szállítmányozás területén szerzett tapasztalat;
 • Flottaoperátorként/diszpécserként/logisztikai koordinátorként szerzett tapasztalat.

Szükséges kompetenciák:

 • Kimagasló stressztűrő-képesség;
 • Kiváló szervező készség;
 • Jó kommunikációs készség, határozott fellépés;
 • Önálló, precíz munkavégzésre való képesség;
 • Csapatszellem;
 • Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség.

Amit a Waberer's kínál:

 • Stabil munkahely;
 • Magas szintű technikai és műszaki háttér;
 • Szakmai fejlődési lehetőség.

Munkavégzés helye: 1186 Budapest, Közdűlő út 1.

Központ/Head office: H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Tel: +36 (1) 421 6666; Fax: +36 (1) 421 6699

www.waberers.com

Álláslehetőség

A Yaring Gazdasági Szolgáltató Kft. szerb állampolgárságú, Szerbiában élő vagy Magyarországon élő szerb munkavállalókat keres magyarországi munkavégzésre, több szakmában, betanított munkára, legkésőbb júniusi munkakezdéssel.

Díjazás:

 • bejelentett, 8 órás munkaviszony
 • szállás támogatás
 • étkezési támogatás
 • nettó 1.100 Ft-os órabér

Feltételek:

 • alap szintű magyar nyelvtudás
 • betanulási hajlandóság
 • minimum 3 hónapos munkavállalás
Battonyai Két Tanítási Nyelvű Óvoda Hirdetménye

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló (20/2012.(VIII.31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete (a továbbiakban: EMMI rendelet) 12.§).

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nkt. 8. § (2) bekezdése)

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. (Nkt. 8. § (4) bekezdés).

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hozzátartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.
 • A jelenleg bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A beíratás időpontja: 2017. május 3. és 4. (szerda és csütörtök) 8-17 óráig

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok

 • Óvodai felvétel iránti kérelem,
 • A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • A gyermek oltási könyve,
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással,
 • Magyar Államkincstár igazolás magasabb családi pótlékról/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beiratkozásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. (EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés a) – b) pont).

Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került (EMMI rendelet 20. § (1d) bekezdés.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt 49. § (3))

Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2016. június 14. napjáig.

Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (rendelet 20. § (4)).

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél (Nkt 37. § (2) bekezdés).

Az intézményvezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – a Szerb Országos Önkormányzat, mint fenntartó Hivatala hivatalvezetőjének küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.(Nkt. 37.§ (3)b)pont, 38.§(4) bekezdés).

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja:
2017. szeptember 1. (péntek)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsödében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A nevelési év utolsó napja:
2018. augusztus 31. (péntek)

"NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA HIRDETMÉNYE AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL" A BUDAPESTI TAGINTÉZMÉNYBEN

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló (20/2012.(VIII.31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete (a továbbiakban: EMMI rendelet) 12.§).

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nkt. 8. § (2) bekezdése)

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. (Nkt. 8. § (4) bekezdés).

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hozzátartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.
 • A jelenleg bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A beíratás időpontja: 2017. május 15-19. (hétfőtől péntekig) 8-16 óráig

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok

 • Óvodai felvétel iránti kérelem,
 • A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • A gyermek oltási könyve,
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással,
 • Magyar Államkincstár igazolás magasabb családi pótlékról/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beiratkozásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. (EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41. § (4) bekezdés a) – b) pont).

Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése szerint (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került (EMMI rendelet 20. § (1d) bekezdés.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt 49. § (3))

Az intézmény vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2016. június 14. napjáig.

Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (rendelet 20. § (4)).

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél (Nkt 37. § (2) bekezdés).

Az intézményvezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – a Szerb Országos Önkormányzat, mint fenntartó Hivatala hivatalvezetőjének küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.(Nkt. 37.§ (3)b)pont, 38.§(4) bekezdés).

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja:
2017. szeptember 1. (péntek)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsödében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A nevelési év utolsó napja:
2018. augusztus 31. (péntek)

Díjazottak 2015/2016
 • Szerb Tanulmányi Ösztöndíjban részesült a 2015/2016. tanév második félévében: Jäger Zorica
 • А „Szent Száva” Díj 2016. évi díjazottja: Dr. Mándity Predrág
 • A „Thököly Száva” Díj 2016. évi díjazottjai: Dr. Vukoszavlyev Zorán, Nozica Szinisa
Intézkedési terv módosítása hivatkozva az Állami Számvevőszék Elnöke figyelemfelhívó levelében foglaltakra

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszék elnöke által 2015. szeptember 10-én aláírt, a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalába 2015. szeptember 14-én érkeztetett V-0698- 073/2015. Iktatószámú, 1732 Témaszámú, V068010 Vizsgálat-azonosító számú Jelentésben szereplő megállapítások és javaslatok végrehajtása érdekében, a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalának vezetője az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési tervet állított össze, mely intézkedési tervet a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2015. október 14-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a 140/2015. (2015.X.14.) SZOÖ Kgy. számú határozati javaslattal elfogadta. A közgyűlés által elfogadott intézkedési tervet a közgyűlési határozati kivonat eredeti példányával az Állami Számvevőszék Elnöke részére megküldtük, aki a Szerb Országos Önkormányzat részére 2015. december 14. napján érkeztetett figyelemfelhívó levelében –mely levelet az előterjesztés mellékleteként megküldtünk- egyes intézkedési pontok végrehajtási határidőre vonatkozó módosítását kéri. Az egyes intézkedési pontok végrehajtási határidőre vonatkozó módosítása tárgyában a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalának vezetője elkészítette a módosított intézkedési tervet, és 2015. december 21. napján megküldte az Állami Számvevőszék Elnöke részére. 2016. január 07. napján telefonos megkeresés alapján az Állami Számvevőszék munkatársa a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalának vezetőjét tájékoztatta, hogy közgyűlési határozat kivonat megküldése is szükséges, ezért a Szerb Országos Önkormányzat rendkívüli közgyűlésének összehívására kerül sor. „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Szerb Országos Önkormányzat” 15157. számú ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra tett és az Állami Számvevőszék Elnöke 2015. december 14. napján érkeztetett figyelemfelhívó levelében foglaltakra tekintettel a módosított intézkedési tervet az előterjesztés mellékleteként megküldtük. Határidő: értelem szerint Felelős: elnök, hivatalvezető Budapest, 2016. január 11. 2 Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

„...”/2016. (2016.I.21.) SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Szerb Országos Önkormányzat” 15157. számú ellenőrzési jelentésben” megfogalmazott javaslatokra tett az Állami Számvevőszék Elnöke 2015. december 14. napján érkeztetett figyelemfelhívó levelében foglaltakra tekintettel az egyes intézkedési pontok végrehajtási határidejének módosítása szükségessé válása következtében a módosított intézkedési tervet az előterjesztés mellékleteként megküldött tartalommal a javaslatok végrehajtása érdekében elfogadja.

Új Magyarország
Új Magyarország
Új Szechenyi terv
A weboldal 2015 évi működtetése, szerkesztése, bővítése az EMET támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-15-0164 számú pályázat keretein belül.
A weboldal 2016 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 16-0106 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2017 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- EPER-17- 0041 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2018. évi működése, karbantartása az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-18-0196 számú pályázat keretein belül