Kiadványok

Милан Недељков
Из прошлости Срба у селу Калазу


Данило Урошевић
Срби у Будимском Табану - у сликама



Képek Lórévről 1900-2000
Сликовница о Ловри



Петар Милошевић
Битка за Сулејмановац

Јован Јанчикин
Први српски устанак у народној књижевности



Предраг Степановић
Говори Срба у Мађарској

Божидар Ковачек
Срби у Пешти марта 1848

Др. Федора Бикар
Сентандреја у огледалу прошлости

Új Magyarország
Új Szechenyi terv