Kiírt pályázatok szakmai leírásai, azok eredményei és indoklásuk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatói munkakörének betöltésére

A Szerb Országos Önkormányzat pályázatot hirdet a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatói munkakörének ellátására.

I. Az igazgató jogviszonya, feladatai

Az igazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § -a alapján vezető állású munkavállalónak minősül, a munkáltatói jogokat felette a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja, a felmentés esetét kivéve, amit a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorol. Az igazgató munkaszerződés keretében kerül alkalmazásra.

Az igazgatói munkakör a 2016. szeptember 12. napjától tölthető be, és határozott időre, öt évre szól.

Foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő.

Munkavégzés helye: 1065 Budapest, Nagymező utca 49. fszt. 3.

Munkabér, egyéb juttatások: a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése határozatával elfogadott bérezés és a béren kívüli juttatások rendszere szerint.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény vezetése, működtetése,
 • az intézmény általános képviselete,
 • az intézmény közfeladatának és alaptevékenysége ellátásának irányítása, szervezése.

II. Pályázati feltételek

 • egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • kulturális területen legalább három éves vezetői tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • szerb nyelv anyanyelvi szintű ismerete,
 • gépjárművezetői engedély.

III. A Pályázat részeként csatolandó dokumentumok

 • végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatai (diploma, nyelvvizsga-bizonyítvány stb.)
 • a pályázat benyújtásához képest egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • szakmai önéletrajz szerb nyelven;
 • az intézmény vezetésével kapcsolatos stratégiai elképzelések, szakmai koncepciót tartalmazó pályázati anyag szerb nyelven 5-10 oldalig,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve hozzájárul teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához.

IV. A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatok elbírálása a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletébe foglalt „Választási Szabályzat” alapján történik.

A pályázatot a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a beérkezési határidő lejártát követő közgyűlésén bírálja el.

Az igazgatót a Szerb Országos Önkormányzat elnöke nevezi ki a Közgyűlés határozata alapján.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat szerb nyelven, postai úton a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) személyesen a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) Titkárságán adható be.

Kérjük a borítékon feltüntetni:„Pályázat a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatói munkakörére”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. augusztus 22.

VI. A pályázat ügyében felvilágosítást ad

A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, dr. Gergev Adrienn hivatalvezető vagy Szutor Lászlóné a Szerb Országos Önkormányzat elnöke, Telefon: 331-5345, (e-mail: ssm@t-online.hu )

VII. A pályázati kiírás közzétételének ideje, és helye

Szerb Hetilap (Srpske Nedeljne Novine)
www.szerb.hu

Új Magyarország
Új Szechenyi terv