Актуелности

Стипендисте за другу полугодиште 2018-2019 године

1. Нина Кнежевић
2. Ана Шево
3. Нађа Ибрахим
4. Ана Малушић
5. Лара Камаси
6.Габријела Варади
7. Јудит Волошин
8. Филип Иланковић

Добитници 2019
 • Добитница Светосавске Награде за 2019 годину је:
  Јелена Вукајловић Краус из Ловре
Добитници српске стипендије за прву половину школске године 2018-19

Средњошколци:

1. Ана Малушић
2.Габриела Варади
3. Лара Камаси
4. Карина Крунић
5. Филип Иланковић

Студенти:

Габриел Недуцин и Мина Веселинов

Позивница на књижевно вече

Срдачно вас позивамо на књижевно-поблицистичко вече Момчила Крајишника у суботу, 8. децембра 2018. од 16. часова.

Адреса: Свечана сала Текелијанума, Будимпешта, ул. Вереш Палне бр. 17.

Рачунамо на ваше цењено присуство.

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

Oбавештавамо вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкура издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 7, на катастарском броју: VI. 28938/0/A/5. Некретнина има 71 квадратни метар и намена јој је канцеларијски простор.

Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 09. октобра 2018. године до 15:00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3.

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.
 • На основу добијених понуда, одлуку о закупцу доноси Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској.
 • Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона CLXXIX о правима мањина из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагу.
 • Скрећемо вам пажњу да, с обзиром на Закон о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона.
 • Уговор о закупу се склапа на неодређено време.
 • Минимална цена закупа је 200.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове на име коришћења просторије.
 • У случају да се јави више особа које су дале понуду, некретнина ће се издати ономе ко да највећу понуду.
 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ о руковању имовином и улагању.
 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писмени м овлашћењем.
 • Начин и очекујући термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ о руковању имовином и улагању

Некретнина може да се погледа у унапред уговорено време. Детаљније информације можете добити у радно време Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од председнице ССМ Вере Пејић-Сутор, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном +36/ 70/ 333 6494.

Стипендисте ССМ 2017/2018 године 2. семестар

Средњошколци:

1. Габриела Варади
2. Данијела Ковач
3. Јована Дудуковић

Студенти:

1. Мина Веселинов
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Добитници 2017/2018
 • Добитници Светосавске Награде за 2018 годину су:
  Снежана Миливојевић, Нада Бунчић Ђурић и Ђорђе Шибалин
 • Добитник Повеље „Саве Текелије“ за 2018 годину је:
  Софија Чупић-Мохаи
Стипендисте ССМ 2017/2018 године 1. семестар

Средњошколци:

1. Јована Дудуковић
2. Данијела Ковач
3. Карина Крунић

Студенти:

1. Даница Суботин
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

ОГЛАС о пријемима у забавиште "Батањска двојезична српска основна школа и забавиште"

Поштовани родитељи!

Према параграфу § 8. тачка (1) CXC Закона о националном јавном васпитању из 2011. године (у даљем тексту: Зјв) забавиште је васпитна установа за од треће године до школског узраста.

Васпитни рад у забавишту је неопходан за подизање детета и обавља се кроз разне активности које чине целовитост рада у забавишту, тако да се за све време док ради забавиште са децом у свакој групи бави педагог-васпитач(ица), као педагог у забавишту и по групама дневно укупно два сата преклопним временом по 20/2012. (VIII.31. ) Уредби Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 12. „о функционисању васпитно-образовнох институција и употреби назива институције јавног васпитања“.

По одредби Зјв у години у којој дете до 31. августа напуни три године, од првог дана године васпитања учествује у забавишним занимањима дневно барем четири сата. (Зјв параграф 8. § члан (2) )

Ова обавеза се односи на децу која су се родила пре 1. септембра 2014. године, и још не иду у забавиште.

Обавезно васпитање у забавишту се може извршавати и у развојном васпитању. (Зјв параграф 8. § члан (4) )

Забавиште има право да прими дете које своју трећу годину живота пуни у року од шест месеци, рачунајући од термина пријема у забавиште, под условом да у насељу, кварту главог града, или ако пријемна област обухвата више насеља, дете располаже местом становања или местом боравка у датом месту, па се молба трогодишњег или старијег детета за пријем у забавиште може одобрити. (Зјв параграф 8. § члан (1) )

Родитељ има право, да било када тражи пријем свог детета у забавиште, односно његов препис у друго забавиште. Пријем ново пријављене деце у забавиште – уколико то број слободних места дозвољава – врши се током целе васпитне године.

Пријављивање у забавиште, одлука о пријему, упис

Шта треба знати о пријему у забавиште?
 • Родитељ са обзиром на обдарености и способности детета, одговарајући његовим интересовањима, према верским и погледима на свет, народносном опредељењу, слободно бира забавиште (Зјв параграф 72. § члан (2) )
 • Пријавити се може у објављеном термину у забавиште којем дете територијално припада према месту становања, или у изабрано забавиште.
 • Захтев за пријем у забавиште треба поднети и за децу која су тренутно у јаслицама

Датум пријаве: 3. и 4. маја 2017.
(среда и четвртак) од 8:00 до 17:00 часова

Адреса: Батањска двојезична српска основна школа и забавиште,
– 5830 Battonya, Hunyadi János u. 56.

Потребни документи за упис у забавиште

 • Молба за пријем у забавиште,
 • Извод из матичне књиге рођених (лична идентификација) за дете,
 • Званични документ о адреси становања (за дете),
 • Идентификациони број социјалног осигурања (TAJ szám) за дете,
 • Књижица о вакцинацији,
 • У случају деце са специјалним потребама фотокопија стручног мишљења стручног и рехабилитационог одбора,
 • Лична карта и документ о адреси становања родитеља који уписују дете у забавиште,
 • Потврда од послодавца да родитељ ради у реону забавишта, уколико не станује у том реону,
 • Потврда од лекара о трајној болести/ уколико родитељ располаже таквом потврдом,
 • Потврда од Мађарске државне ризнице о вишем породичном додатку / уколико родитељ располаже таквом потврдом.

Приликом уписа у забавиште малолетног детета које није мађарски држављанин, осим претходно наведеног, родитељ треба да потврди са каквим правом се дете налази на територији Мађарске, број документа на основу којег је одобрен боравак у Мађарској /документ од Имиграционе канцеларије/, адреса становања, боравка, мајчино девојачко име, име оца или име законског заступника. (Уредба Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 90. пасус (3) члан (а) и (Зјв параграф 41. § пасус (4) члан а)-б))

Право на похађање забавишта за оне који нису мађарски држављани регулише Зјв параграф 92. § пасус (5), тачка (3), регулација права на основу одређеног у пасусу (1) чланови б), ц) се може онда примењивати ако родитељ располаже дозволом боравка дужом од три месеца.

Уколико је родитељ на дан пријављивања детета у забавиште тражио (и претходно дао податке електронске достипности), електронским путем добија обавештење да ли му је дете примљено у забавиште или је одбијено. (Уредба Мхр параграф § 20. члан (1д).)

 • Дете треба примити првенствено у оно забавиште у чијем реону станује, односно где му родитељ ради. О пријему у забавиште, препису у друго забавиште одлучује руководилац институције. Уколико број пријављене деце превазилази капацитет забавишта, и у случају више забавишта, онда руководилац институције сазива комисију, која одлучује о пријему. (Зјв. параграф § 49. члан (2)).
 • Забавиште је обавезно да прими, преузме оно дете које живи у реону забавишта (у даљем: забавиште које обезбеђује обавезан пријем). (Зјв. параграф § 49. члан (3)).
 • Руководилац институције, о одлуци у вези молба за пријем и препис – са писменим образложењем одлуке и информацијом у вези жалбе – обавештава родитеље до 20. јуна 2017.
 • Руководилац институције позитивне одлуке у вези молбе за пријем или препис саопштава родитељима у писменој форми, а одбијене молбе саопштава у виду одлуке (Уредба Мхр параграф § 20. члан (4)).
 • Против одлуке коју је донело забавиште, родитељ у року од 15 дана од саопштења, или када је примио к знању, може да уложи жалбу руководиоцу институције за покретање процеса (Зјв. параграф § 37. члан (2)).
 • Руководилац институције молбу за покретање жалбеног процеса, заједно са свим осталим документима, у року од осам дана – ради доношења одлуке – треба да пошаље Самоуправи Срба у Мађарској као власнику, односно шефу Канцеларије ССМ.
 • У предмету власник спроводи поступак и доноси другостепену одлуку. Родитељ може путем суда да тражи преиспитивање одлуке власника, у року од тридесет дана од саопштења, позивајући се на повреду правних прописа (Зјв. параграф § 37. члан (3) тачка (б), параграф § 38. члан (4)).
 • Пријем нове деце се врши константно од првог дана школске-васпитне године.

Први дан занимања у забавишту / први дан васпитне године: 1. септембар 2017. (петак)

Тог дана је и преузимање деце из јаслица која су примљена у забавиште.

Последњи дан васпитне године: 31. август 2018. (петак)

ОГЛАС о пријемима у забавиште "Никола Тесла"

Поштовани родитељи!

Према параграфу § 8. тачка (1) CXC Закона о националном јавном васпитању из 2011. године (у даљем тексту: Зјв) забавиште је васпитна установа за од треће године до школског узраста.

Васпитни рад у забавишту је неопходан за подизање детета и обавља се кроз разне активности које чине целовитост рада у забавишту, тако да се за све време док ради забавиште са децом у свакој групи бави педагог-васпитач(ица), као педагог у забавишту и по групама дневно укупно два сата преклопним временом по 20/2012. (VIII.31. ) Уредби Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 12. „о функционисању васпитно-образовнох институција и употреби назива институције јавног васпитања“.

По одредби Зјв у години у којој дете до 31. августа напуни три године, од првог дана године васпитања учествује у забавишним занимањима дневно барем четири сата. (Зјв параграф 8. § члан (2) )

Ова обавеза се односи на децу која су се родила пре 1. септембра 2014. године, и још не иду у забавиште.

Обавезно васпитање у забавишту се може извршавати и у развојном васпитању. (Зјв параграф 8. § члан (4) )

Забавиште има право да прими дете које своју трећу годину живота пуни у року од шест месеци, рачунајући од термина пријема у забавиште, под условом да у насељу, кварту главог града, или ако пријемна област обухвата више насеља, дете располаже местом становања или местом боравка у датом месту, па се молба трогодишњег или старијег детета за пријем у забавиште може одобрити. (Зјв параграф 8. § члан (1) )

Родитељ има право, да било када тражи пријем свог детета у забавиште, односно његов препис у друго забавиште. Пријем ново пријављене деце у забавиште – уколико то број слободних места дозвољава – врши се током целе васпитне године.

Пријављивање у забавиште, одлука о пријему, упис

Шта треба знати о пријему у забавиште?
 • Родитељ са обзиром на обдарености и способности детета, одговарајући његовим интересовањима, према верским и погледима на свет, народносном опредељењу, слободно бира забавиште (Зјв параграф 72. § члан (2) )
 • Пријавити се може у објављеном термину у забавиште којем дете територијално припада према месту становања, или у изабрано забавиште.
 • Захтев за пријем у забавиште треба поднети и за децу која су тренутно у јаслицама

Датум пријаве: од 15. до 19. маја 2017.
(од понедељка до петка) од 8:00 до 16:00 часова

Адреса: Српско забавиште, основна школа, гимназија и ђачки дом „Никола Тесла“
– 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

Потребни документи за упис у забавиште

 • Молба за пријем у забавиште,
 • Извод из матичне књиге рођених (лична идентификација) за дете,
 • Званични документ о адреси становања (за дете),
 • Идентификациони број социјалног осигурања (TAJ szám) за дете,
 • Књижица о вакцинацији,
 • У случају деце са специјалним потребама фотокопија стручног мишљења стручног и рехабилитационог одбора,
 • Лична карта и документ о адреси становања родитеља који уписују дете у забавиште,
 • Потврда од послодавца да родитељ ради у реону забавишта, уколико не станује у том реону,
 • Потврда од лекара о трајној болести/ уколико родитељ располаже таквом потврдом,
 • Потврда од Мађарске државне ризнице о вишем породичном додатку / уколико родитељ располаже таквом потврдом.

Приликом уписа у забавиште малолетног детета које није мађарски држављанин, осим претходно наведеног, родитељ треба да потврди са каквим правом се дете налази на територији Мађарске, број документа на основу којег је одобрен боравак у Мађарској /документ од Имиграционе канцеларије/, адреса становања, боравка, мајчино девојачко име, име оца или име законског заступника. (Уредба Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 90. пасус (3) члан (а) и (Зјв параграф 41. § пасус (4) члан а)-б))

Право на похађање забавишта за оне који нису мађарски држављани регулише Зјв параграф 92. § пасус (5), тачка (3), регулација права на основу одређеног у пасусу (1) чланови б), ц) се може онда примењивати ако родитељ располаже дозволом боравка дужом од три месеца.

Уколико је родитељ на дан пријављивања детета у забавиште тражио (и претходно дао податке електронске достипности), електронским путем добија обавештење да ли му је дете примљено у забавиште или је одбијено. (Уредба Мхр параграф § 20. члан (1д).)

 • Дете треба примити првенствено у оно забавиште у чијем реону станује, односно где му родитељ ради. О пријему у забавиште, препису у друго забавиште одлучује руководилац институције. Уколико број пријављене деце превазилази капацитет забавишта, и у случају више забавишта, онда руководилац институције сазива комисију, која одлучује о пријему. (Зјв. параграф § 49. члан (2)).
 • Забавиште је обавезно да прими, преузме оно дете које живи у реону забавишта (у даљем: забавиште које обезбеђује обавезан пријем). (Зјв. параграф § 49. члан (3)).
 • Руководилац институције, о одлуци у вези молба за пријем и препис – са писменим образложењем одлуке и информацијом у вези жалбе – обавештава родитеље до 20. јуна 2017.
 • Руководилац институције позитивне одлуке у вези молбе за пријем или препис саопштава родитељима у писменој форми, а одбијене молбе саопштава у виду одлуке (Уредба Мхр параграф § 20. члан (4)).
 • Против одлуке коју је донело забавиште, родитељ у року од 15 дана од саопштења, или када је примио к знању, може да уложи жалбу руководиоцу институције за покретање процеса (Зјв. параграф § 37. члан (2)).
 • Руководилац институције молбу за покретање жалбеног процеса, заједно са свим осталим документима, у року од осам дана – ради доношења одлуке – треба да пошаље Самоуправи Срба у Мађарској као власнику, односно шефу Канцеларије ССМ.
 • У предмету власник спроводи поступак и доноси другостепену одлуку. Родитељ може путем суда да тражи преиспитивање одлуке власника, у року од тридесет дана од саопштења, позивајући се на повреду правних прописа (Зјв. параграф § 37. члан (3) тачка (б), параграф § 38. члан (4)).
 • Пријем нове деце се врши константно од првог дана школске-васпитне године.

Први дан занимања у забавишту / први дан васпитне године: 1. септембар 2017. (петак)

Тог дана је и преузимање деце из јаслица која су примљена у забавиште.

Последњи дан васпитне године: 31. август 2018. (петак)

Стипендисте 2016/17 2. семестар

Студенти:

1. Дарко Крунић
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Средњошколци:

1. Анђела Теслић
2. Катарина Рац
3. Сања Мишљенивић

Добитници 2016/2017
 • Добитник Светосавске Награде за 2017. годину: Бојана Чобан Симић и Чедомир Адамов
 • Добитници Повеље Саве Текелије за 2017. годину: Светозар Чобан и Ласло Шандоровић
СРПСКИ КАЛЕНДАР 2017

Из штампе је изишло традиционално издање српске заједнице у Мађарској

СРПСКИ КАЛЕНДАР 2017

Ово издање се може наручити и купити код Самоуправе Срба у Мађарској,
1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.
(тел/факс: 1/ 331 5345; e-mail: ssm@t-online.hu )
Цена календара је 1100.- фт по комаду

Објављивање овог издања су финансијски помогли:

 • Министарство културе и информисања Републике Србије
 • Фонд Министарства за хумане ресурсе, Будимпешта (Emberi Erőforrások Támogatáskezelő)

Стипендисте 2016/17 1. семестар

Студенти:

1. Дарко Крунић
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Средњошколци:

1. Анђела Теслић
2. Катарина Рац

Добитници 2015/2016
 • Српска Стипендија за другу половину школске 2015/2016. године додељена је: ЗОРИЦИ ЈЕГЕР
 • Добитник Светосавске Награде за 2016. годину: Др. Предраг Мандић
 • Добитници Повеље Саве Текелије за 2016. годину: Др. Зоран Вукосављев, Синиша Ножица
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.