Локалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2014/2019

 • Липова - Никола Поповић
 • Мађарбоја - Велинка Соколовић
 • Мохач - Мате Душан
 • Печуј - Радован Горјанац
 • Шиклош - Иван Јаношов
 • Баја - Милош Апић
 • Сантово - Нада Ђурић
 • Батања - Вера Пејић Сутор
 • Деска - Чедомир Адамов
 • Чанад - Ференц Колар
 • Сегедин - Јелена Фаркаш
 • Нови Сентиван - Јелена Веселинов
 • Дунаујварош - Нора Бенковић
 • Стони Београд - Ласло Шандоровић
 • Калаз - Петар Крунић
 • Будаерш - Марина Александрић Ремели
 • Чобанац - др Војислав Ластић
 • Ерд - Александар Чанић
 • Гед - Аница Пандуровић
 • Ловра - Јелена Вукајловић Краус
 • Помаз - Пера Богдан
 • Ковин - Ката Вег
 • Бата - Зоран Игманди
 • Сентандреја - Коста Вуковић
 • Чип - Бранка Башић
 • Тукуља - Зора Пејовић
 • Медина - Наталија Сокић

Квартовске српске мањинске самоуправе у Будимпешти и њени председници 2014/2019

 • I кварт - Мирко Митар Крекељић
 • II кварт - др Јованка Ластић
 • III кварт - др Радомир Ластић
 • IV кварт - Мирјана Трагор
 • V кварт - Стојанка Јурковић Крзман
 • VI кварт - Милица Немењи
 • VII кварт - Александра Ластић
 • VIII кварт - Јанош Сабо
 • IX кварт - Евица Шишковић
 • X кварт - Богдан Сабо
 • XI кварт - Петар Бечејић
 • XII кварт - др Димитрије Ластић
 • XIII кварт - Диана Ђурић
 • XIV кварт - Ксенија Марковић Сушић
 • XV кварт - Андраш Каршаи
 • XVI кварт - Никола Савић
 • XVIII кварт - Емилија Димић
 • XIX кварт - Борислав Рус
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.