О самоуправи Срба у Мађарској

Доношењем Закона о правима националних и етничких мањина у Мађарској 1993.године којим се наводи укупно 13 националних и етничких мањина и уводи се самоуправни систем мањина. Према поменутом закону омогућено је и оснивање Земаљске самоуправе тј. Самоуправе Срба у Мађарској као кровне организације Срба у Мађарској. Највише тело замаљске самоуправе (ССМ) је скупштина која у овом циклусу броји 15 члана. На челу Самоуправе Срба у Мађарској налази се председник којег именује скупштина на 4 године, као и два потпредседника такође бирана на предлог председника што треба да изгласа скупштина.

У мандату 2014/2019 за председника изабранa је Вера Пејић Сутор. Она је добила највише гласова на оснивачкој седници ССМ одржаној 4. новембра 2014. године. Изабрана су и два потпредседника Петар Крунић и Игор Рус.

Саветници су Боривој Рус и Петар Богдан.

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.