Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 9/2018. ванредну седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.)  13. децембар 2018. (четвртак) са почетком у 13:00 сати.

Предложени дневни ред:

  1. Одлучивање о именовању руководиоца Српског забавишта, основне школе, гимназије, ђачког дома и библиотеке Никола Тесла.
  2. Оснивање стипендије за студенте на смеру Cрпски народносни педагог у забавишту.
  3. Јавна набавка преко ТОП бр 1.4.1-15-BS1-2016-00041
  4. Ценовник исхране васпитно-образовних институција које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској.
  5. Промена буџетских ставки Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2018. годину.
  6. Доношење припремних одлука у вези промене типа организације Српског института.
Преузмите позивницу и материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.