Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 4/2019. седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 21. јуна 2019. (петак) са почетком у 13:00 сати.

Предложени дневни ред:

 1. Молба директора Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке ”Никола Тесла”
 2. Измена и допуна Правилника о исплати регреса Самоуправе Срба у Мађарској
 3. Осниванје Одбора за разматрање конкурса Самоуправе Срба у Мађарској и избор њених чланова
 4. Измена и допуна Статута Самоуправе Срба У Мађарској
 5. Усвајање и укидање Правилника конкурсног фонда
 6. Усвајање кадровских услова и расподеле задужења у школској 2019/2020. години, отворање нових разреда и одређивање броја разреда у васпитно-образовним установама која су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској
 7. Разматрање пристиглих понуда за тендер за реновирање некретнина у Нађмезе улици 49-приземље 1,2 и 5
 8. Издавање некретнине у Нађмезе улици 49-приземље 6.
 9. Реорганизација недељног листа ”Српске Недељне Новине”
 10. Лични доходак директора Српског института непрофитног друштва (д.о.о)
 11. Разно
Преузмите позивницу и материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.