Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 6/2020. ванредну седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 25. септембра 2020. (петак) са почетком у 13:00 сати.

Предложени дневни ред:

  1. Измена и допуна буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2020. годину (измена број 1)
  2. Усвајање извештаја ССМ и њених институција за период јануар-јул 2020. године
  3. Усвајање извештаја Српског института непрофитно д.о.о. за 2019. годину
  4. Измена и допуна статута Канцеларије ССМ и промена статуса запослених лица у Канцеларији у статус државних службеника
  5. Решавање питања коришћења покретности, возила марке Фијат Добло и продаја возила марке Фијат Дукато
  6. Решавање питања употребе некретнина у Нађемезе улици 49- приземље 7. и 8. 1065 Будимпешта
  7. Утврђивање ценe исхране у васпитно-образовним установама које су у власништву ССМ за школску 2020/21 годину
  8. Давање на коришћење некретнине на адреси Штефанија 7 у Сегедину
Преузмите позивницу и материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833