Регионалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2014/2019

Пештанска жупанија

 • Петар Крунић, председник
 • Аница Пандуровић, потпредседник
 • Др. Тибор Ембер
 • Миле Маргаритовић
 • Зора Пејовић Секељ
 • Јадранка Драгојловић
 • Весна Пећовски

Српска самоуправа у Будимпешти

 • Борислав Рус, председник
 • Петар Ластић, потпредседник
 • Петар Бечејић
 • Љубинка Георгијевић
 • Ксенија Марков Сушић
 • Милица Немењи
 • Мирјана Трагор
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.