Скупштина ССМ 2014/2019

 • Вера Пејић Сутор, председник
 • Игор Рус, потпредседник
 • Петар Крунић, потпредседник
 • Боривој Рус, саветник
 • Пера Богдан, саветник
 • др. Милица Павлов
 • Радован Горјанац
 • Јелена Вукајловић Краус
 • Нада Ђурић
 • Борислав Рус
 • Душан Вуковић
 • Милош Путник
 • Ласло Шандоровић
 • др Димитрије Ластић
 • Мирко Митар Кркељић

Чланови одбора за културу

 • Душан Вуковић, председник
 • Радован Горјанац, члан
 • Мирко Митар Кркељић, члан
 • Милан Рус, члан
 • Кристифор Брцан , члан

Чланови одбора за школство

 • Јелена Вукајловић Краус, председник
 • др Јованка Ластић, члан
 • Борислав Рус, члан

Чланови финанцијско контролног одбора

 • др Димитрије Ластић, председник
 • Ласло Шандоровић, члан
 • Нада Ђурић, члан
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.