Hirdetmény a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton a szerb.iskola@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

személyi igazolványa mindkét oldala

születési anyakönyvi kivonatát

lakcímkártya mindkét oldala

TAJ kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-68-456-006 +36-30-689-2167

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

Hirdetmény a Nikola Tesla Szerb TanÍtási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár és tagintézményeibe való...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat