Hirdetmény a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton a szerb.iskola@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

személyi igazolványa mindkét oldala

születési anyakönyvi kivonatát

lakcímkártya mindkét oldala

TAJ kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-68-456-006 +36-30-689-2167

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági vezető...
Bővebben
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat