Szerb Országos Önkormányzat Hivatala

A Hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal az országos önkormányzat szervezeteként előkészíti és végrehajtja annak határozatait, ellátja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A Hivatal alaptevékenységét a Nektv. 112. § (1) és (3) bekezdései határozzák meg. A Szerb Országos Önkormányzat megszűnésekor az ideiglenes kezelői feladatokat a jogutódlás megtörténtéig az önkormányzat tulajdonát képező összes ingó és ingatlan vagyon, vagyoni értékű jog tekintetében az önkormányzat hivatala látja el.

Az ideiglenes kezelő feladata az új testület alakuló ülését követő legfeljebb harminc napon belüli átadás-átvételig tart.

Alaptevékenységi szakágazata: Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolása:

  • Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
  • Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
  • Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet (Ávr.) 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, a Szerb Országos Önkormányzat önállóan működő intézmányei részére. A Hivatal rendszeres vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Hivatal működtetési területe a Szerb Országos Önkormányzat működési területe.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Új Magyarország
Új Szechenyi terv
A weboldal 2015 évi működtetése, szerkesztése, bővítése az EMET támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-15-0164 számú pályázat keretein belül.
A weboldal 2016 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 16-0106 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2017 évi működése, karbantartása Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- EPER-17- 0041 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2018. évi működése, karbantartása az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL-18-0196 számú pályázat keretein belül
A weboldal 2019. évi működése, karbantartása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósult, a NEMZ-KUL- 19-0833 számú pályázat keretein belül