Конкурс за посао Књиговођа

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос 1 особе у пуном радном времену.

Опис позиције:

књиговођа билансиста – статус јавног (државног) службеника

Опис посла:

  • Књижење улазних и излазних фактура (ЕПЕР и РЛБ програми)
  • Контирање и књижење улазних и излазних фактура трошкова
  • Контирање и књижење извода банака и осталих општих налога
  • Контрола благајне
  • Вођење аналитичких евиденција
  • Обављање других сличних послова по налогу руководиоца

Потребно је:

Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним  службеницима број CXCIX из 2011. год.

Пријаве за посао кандидати могу слати на следеће адресе електронске поште:

ssm@t-online.hu

szoo.intezmenyei@gmail.com

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat