Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2024. години

По Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6. 2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује

Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2024. години

 

Рок за пристизање конкурса у Канцеларију (рок за предају на пошту): 10. април 2024. године

Конкурс се може предати лично или путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, Улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се  преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

– веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

– Српске недељне новине

Детаљне информације могу се добити: од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

– веб – страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

– Српске недељне новине

Конкурисати могу:

 • према тачки 15. 2. Закону о народностима српска народносна удружења
 • према тачки 16. 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
 • непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа
 • српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
 • физичка лица, држављани Мађарске и физичка лица која имају стални боравак на територије Мађарске који су припрадници српске заједнице у Мађарској.
 • Црквене општине Српске православне епархије будимске.

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава:

предфинансирањем

Самоуправа има право да распише конкурсе за следеће области:

 • одређених задатака у складу статута, оснивачког акта и прописа организације која конкуришу
 • финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама
 • подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
 • подржавање дечијих манифестација
 • финансирање црквених слава, меморијалног дана
 • подржавање циљеве српске заједнице

Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.

ФОРМУЛАР »

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE »

У Будимпешти, 12. 02. 2024.

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat