Конкурс за финансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

По Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6. 2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:

Конкурс за финансирање школских програма,  манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Рок за пристизање конкурса у Канцеларију (рок за предају на пошту): 10. април 2024. године

Конкурс се може предати лично или путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се  преузети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Конкурс се објављује у следећим медијима:

– веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

– Српске недељне новине,

Детаљне информације могу се добити: Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

– веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

– Српске недељне новине

Право подношења пријаве на конкурс имају:

  • према тачки 15. 2. Закону о народностима српска народносна удружења
  • према тачки 16. 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
  • непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа
  • српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
  • физичка лица, држављани Мађарске и физичка лица која имају стални боравак на територије Мађарске који су припрадници српске заједнице у Мађарској.
  • Црквене општине Српске православне епархије будимске.
  • Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију наставе на српском језику.
  • Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, одељења, забавишта, насеља, региона.

Начин исплате средстава:

предфинансирањем

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.

 

ФОРМУЛАР »

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE »

У Будимпешти, 12.2.2024.

Наградни конкурс за сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке...
Bővebben
По Правилнику конкурсног фонда ССМ (216 2019), Самоуправа Срба у Мађарској...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat