Самоуправа срба у Мађарској расписује конкурс за издавање канцеларијског простора (Нађмезе улица бр. 49 – приземље број 7)

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 – приземље број 7, на катастарском броју: VI 28938/0/A/5. Некретнина величине 71 m² намењена је за канцеларијски простор.

Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

Остале информације:

  • Некретнина није опремљена намештајем.
  • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.
  • Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.
  • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.
  • Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа најраније од 1. августа 2022. године.
  • Минимална цена закупа је 250.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.
  • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.
  • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.
  • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време.

Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

Будимпешта, 20. мај 2022.

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat