Самоуправа срба у Мађарској расписује конкурс за продају возила

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса оглашава продају возила марке Фијат Дукато регистарског броја: ЈХУ-570

Подаци о возилу:

– Фијат Дукато (Fiat Ducato 2,0)

– година производње: 2004.

– километража: 266595 km

– стање: каросерија је на више места оштећена, зарђала

– технички преглед: истекао

Процењена вредност возила: 160 000 фт

Не постоји право прече куповине возила

Начин исплате возила: на дан закључења купопродајног уговора, дознаком

Молимо заинтересоване да своје понуде пошаљу до 24. јуна 2022. године до 11.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

Остале информације:

  • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.
  • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведене услове у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.
  • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.
  • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са писменим овлашћењем понуђача.
  • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).
  • Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважити.

Возило може да се погледа у унапред  уговорено време.

Понуда мора да садржи следеће податке:

  • име, лични подаци, адреса (седиште, број рег. броја фирме), заступник фирме, подаци овлашћене особе
  • понуђени износ за возило
  • сагласност за прихватање прописаних услова конкурса

Самоуправа Срба у Мађарској задржава право да конкурс прогласи неважећим као и да у случају да изабрани кандидат одустане, уговор закључи са кандидатом који је доставио другу најповољнију понуду.

Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

Датум објављивања конкурса:

26.5.2022. Српске недељне новине

25.5.2022. www.szerb.hu

Будимпешта, 20. мај 2022.

Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat