Конкурси који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Према Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6. 2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:

Конкурс за финансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова
Конкурс се може предати путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб-страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузетина веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Конкурс се објављује у следећим медијима:
– веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 25.3.2022. године
– Српске недељне новине, 31.3.2022. године

Детаљне информације могу се добити: Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
– веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
– Српске недељне новине

Право подношења пријаве на конкурс имају:

– према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
– према тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације
– непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа
– српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
– Црквене општине Српске православне епархије будимске.
– Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију наставе на српском језику.

– Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, одељења, забавишта, насеља, региона.

Начин исплате средстава:

предфинансирањем

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.
Будимпешта, 11. март 2022.

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској