Конкурс за посаозаменик шефа економата

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос једне особе у пуном радном времену.

Опис позиције:

заменик шефа економата – статус државног службеника

Опис посла:

– Обављање задатака финансијског пословања за васпитно-образовну установу

– учествује у контроли исправности рачуноводствених исправа и изради захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање;

– контрола службе за људске ресурсе

– Уређивање, овера, супотписивање докумената и уговора:

– Израда потребне документације и захтева за доделу средстава из буџета

– Вођење аналитичких евиденција

– Обрачун додељених средстава из државног буџета

– Припрема плана буџета

– Контрола благајне

– Контрола и ажурирање Правилника о финансијском пословању институција које се финансирају из државног буџета

Потребно је:

Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.

Најмање једна година радног искуства у струци.

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. год.

Пријаве за посао кандидати могу слати или предати лично на адресу: Канцеларија ССМ, Ул. Микше Фалка бр. 3, 1055 Будимпешта или путем електронске поште:

ssm@t-online.hu

Рок за подношење пријаве на конкурс: 30. август 2023. год.

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској