Конкурс за посао референт рачуноводства

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос једне особе у пуном радном времену.

Опис позиције:

референт рачуноводства – статус државног службеника

Опис посла:

– Обављање задатака финансијског пословања за васпитно-образовну установу

– Припрема за књижење улазних и излазних фактура

– Конкурси, обрачун конкурса

– Вођење аналитичких евиденција

– Обављање других сличних послова по налогу руководиоца

– Вођење инвентара

Потребно је:

Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. год.

Пријаве за посао кандидати могу слати или предати лично на адресу: Канцеларија ССМ, Ул. Микше Фалка бр. 3, 1055 Будимпешта или путем електронске поште:

ssm@t-online.hu

Рок за подношење пријаве на конкурс: 30. август 2023. год.

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској