Конкурс за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2022. години

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова

Конкурс се може предати путем поште.

Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)

Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)

Документација која се прикључује уз конкурсну пријаву: Формулар за подношење конкурса може се преузетина веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.)

Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од истека рока за предају конкурса

Конкурс се објављује у следећим медијима:

– веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu ) 25.03.2022. године

– Српске недељне новине, 31.03.2022. године

Детаљне информације могу се добити: од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9.00-15.00 часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.

Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:

– веб – страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )

– Српске недељне новине

Конкурисати могу:

– према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења

– према тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске народносне фондације

– непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се делокругу налази неговање српског културног наслеђа

– српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској

– Црквене општине Српске православне епархије будимске.

Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.

Начин исплате средстава:

предфинансирањем

Самоуправа има право да распише конкурсе за следеће области:

– одређених задатака у складу статута, оснивачког акта и прописа организације која конкуришу

– финансирање учествовање на манифестацијама, стручним конференцијама

– подржавање програме у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета

– подржавање дечијих манифестација

– финансирање црквених слава, меморијалног дана

– подржавање циљеве српске заједнице

Додељени износ по конкурсима минимално 50 000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто хиљада) форинти годишње.

У Будимпешти, 11. 03.2022.

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској