Позив за предлагање кандидата за СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 2023 и ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2023

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2023. У обзир долазе заслужни појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу награде Повеља Саве Текелије 2023. Ово признање се додељује појединцима или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској.

Према Правилнику ССМ о додељивању награда који се налази на веб-страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне организације, институ

ције ССМ и појединци, припадници српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком „Предлог за Светосавску награду ССМ 2023“, односно „Предлог за Повељу Сава Текелија 2023“. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu .

Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2022. године до 24.00 часова. Предлози који стигну после овога рока се неће разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете на време.

Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36/ 1 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu )

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској