Самоуправа срба у мађарској расписује конкурс за издавање канцеларијског простора

Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 – приземље број 8, на катастарском броју: VI 28938/0/A/4. Некретнина величине 32 m² намењена је за канцеларијски простор од 1. јула 2023. године.

Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 26. јуна 2023. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu.

Остале информације:

– Некретнина није опремљена намештајем.

– На основу пристиглих понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

– Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.

– Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.

– Уговор о закупу закључује се на одређено време, (на шест месеци, до 1. јануара 2024. године).

– Минимална цена закупа је 100.000 форинти месечно. Цена садржи и месечне режијске трошкове.

– У случају да на се на конкурс пријави више кандидата, уговор ће бити закључен са понуђачем који је доставио понуду са највећим износом.

– Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према важећем Правилнику ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

– Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.

– Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању.

Некретнина може да се погледа у унапред уговорено време.

Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

Задржавамо право измене и опозива понуде. Уколико дође до измене садржаја огласа, Самоуправа Срба у Мађарској ће објавити обавештење.

Будимпешта, 10. мај 2023.

Средњошколци:  Вељко Шабовић Студенти: Нађа Ибрахим Сузана Косновски...
Детаљи
Оглас за упис у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и...
Детаљи
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској