Актуелности

Резултати конкурса за финансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ неговање српског језика, културе, традиције и обичаја

На основу Одлуке председника ССМ број 40/2021 (26. V) средства у укупном износу од 1.000.000 (словима: милион) форинти намењена за сyфинансирање школских програма, манифестација и пројеката који имају за циљ учење, неговање српског језика, културе, традиције и обичаја распоређују се следећим корисницима:

Давалац средстава

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Додељена средства
(фт)

Самоуправа Срба у Мађарској

Батањска двојезична српска осн. школа и забавиште

Позоришна представа за децу на српском језику

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Батањска двојезична српска осн. школа и забавиште

Сусрет српских школа

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Батањска двојезична српска осн. школа и забавиште

Манифестација „ Сунчана јесен“

0.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина и парохија Деска

Дан Светог Николе у Дески

60.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Сегединска месна српска заједница

Сусрет српских забавишта у Мађарској-Будимпешта, Ловра, Сегедин, Деска, Батања

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина Сегедин

Свети Никола

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Основна школа Никола Тесла у Сегедину

Од зрна до погаче

80.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Основна школа Никола Тесла у Сегедину

Вуковим путем

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Основна школа Никола Тесла у Ловри

„Путем наших предака“ екскурзија-Калаз, Чобанац, Помаз, Сентандреја

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

 

Српска народносна самоуправа Деска

 

Свети Никола и радионица

 

60.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа Деска

Луткарско позориште

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српско забавиште у Сегедину

Излет у Суботицу

100.000.-

Резултати конкурса за финансирање проjеката Срба у Мађарској у 2021. години

На основу Одлуке председника ССМ број 39/2021 (26. V) средства у укупном износу од 5.000.000 (словима: пет милиона) форинти намењена за сyфинансирање пројеката који имају за циљ учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета Срба, распоређују се следећим корисницима:

Давалац средстава

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Додељена средства
(фт)

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа у Сантову

Храмовна слава у Сантову уједно и Дан српске културе 28.08.2021.

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина и парохија Деска

Дани књиге и парохијске библиотеке и читаонице "Свети Сава" у Дески

200.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина Сантово

Храмовна Слава-Мала Госпојина

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина и парохија Ходмезевашархељ

Рођење Пресвете Богородице - Мала Госпојина Црквена Слава у Ходмезевашархељу

150.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Сегединска месна српска заједница

Дани српске културе у Сегедину 2021.

150.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа у Сантову

Храмовна слава-Дан српске културе

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Удружење за очување традиције и неговање културе  Срба у Мађарбоји

Храмовна слава у Мађарбоји

300.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа у Сегедину

Сећајмо се своје мајке Материце

230.000.-

 

Самоуправа Срба у Мађарској

 

Удружење за очување традиције „Весели Сантовчани“

 

Весели Сантовчани
јубилеј 35 година постојања

 

300.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

КУД Табан

26.Табанско вече

300.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Сентандрејски српски клуб

Дани српске музике и игре у Сентандреји

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска православна црквена општина Сечуј

Храмовна Слава

50.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српска самоуправа у Српском Ковину

Манастирска Слава

200.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

 Српска православна црквена општина Мохач

Храмовна Слава-ДУХОВИ

200.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Удружење уметника КРУГ

Уметничка колонија КРУГ 360

   150.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Мечки

100.000

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Вилању

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Сиригу

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Мајшу

100.000

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Шароку

100.000

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Шиклошу

100.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујска српска православна црквена општина

Храмовна слава у Печују

150.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Самоуправа Срба у Баји

Манифестација „Народне игре, фолклор Срба“

200.000.-

Szerb Országos t

Српска народносна самоуправа Деска

Банатски сабор 2021. Деска

300.000

Самоуправа Срба у Мађарској

КУД Банат

X.Ајваријада 2021.-Деска

200.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српско културно и медијско непрофитно д.о.о.

„Изложба-Социјално дистанцирање“

248.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Српско културно и медијско непрофитно д.о.о.

„Ретроспективна изложба црквено-уметниког стваралаштва Светозара Пандуровића

172.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Печујско-барањско српско удружење  

Дан деце у Печују

200.000.-

Самоуправа Срба у Мађарској

Батањско српско удружење за очување традиције и неговање културе

Дани српске културе у Батањи

300.000.-

Добитници „Српске стипендије“
за 2. полугодиште/семестар школске 2020/21. године

Средњошколци:

 1. Викторија Ендреди
 2. Ангелики Иванов
 3. Сузана Косновски
 4. Сара Остојић
 5. Бранка Ћосић

Студенти:

 1. Тања Пандуровић
 2. Мирјана Планк
ОГЛАС

на основу Одлуке бр. 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе
о упису у предшколске васпитне установе за 2021/2022 школску годину

у Српску двојезичну основну школу и забавиште (5830 Батања, Јаноша Хуњадија 54)

Упис у забавиште : 5. маја 2021. и 6. маја 2021. године 8-17 часова

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу szerb.iskola@gmail.com, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано).

За дете:

 • обе стране личне карте
 • извод из матичне књиге рођених
 • обе стране картице о месту становања
 • картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“

У допису наведите седеће податке:

 • девојачко име и презиме мајке
 • име и презиме оца, старатеља
 • адреса боравка за службену комуникацију (поштанска адреса родитеља, старатеља)
 • контакт (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лично, упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:
68/456-006 +3630/689-2167

Уколико je родитељ спречен да упис обави у назначеном термину, то накнадно може учинити 12. маја 2021. године. Предшколско вапитање обавезно је за децу од 3. године до уписа у основну школу. У забавиште се може уписати и дете које је млађе од три године под условом, да у року од шест месеци од тренутка уписа, напуни три године.

Родитељ, односно други законски старатељ дужан је да своје дете које до 31. августа напуни 3 године упише у предшколску установу. Уколико не испуни своје законске обавезе, родитељ тиме крши закон.

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу родитељ, односно старатељ ће бити обавештени писменим путем до 6. јуна 2021. године.

ОГЛАС

на основу на основу Одлука бр. 27/2020 (11. VIII.) и 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе
о упису за 2021/2022 школску годину

у Српску двојезичну основну школу и забавиште (5830 Батања, Јаноша Хуњадија 54)

Упис у 1. разред основне школе : од 15. априла 2021. до 16. априла 2021. године 8-17 часова

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу szerb.iskola@gmail.com, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано).

За дете:

 • обе стране личне карте
 • извод из матичне књиге рођених
 • обе стране картице о месту становања
 • картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)
 • попуњене и потписане формуларе који се могу преузети са званичног сајта наше нституције nikola-tesla.hu, који су следећи:
  • формулар са основним подацима ученика
  • родитељска сагласност за прављење дигиталних записа и објављивање истих
  • изјава о избору предмета веронауке или етике
  • захтев родитеља да дете учествује у српском народносном васпитању или образовању
  • изјава родитеља да је путем званичног сајта упознат са правилником о заштити података
  • формулар са подацима стварне адресе становања
  • изјава о правном статусу старатељства везано за дете разведених родитеља

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете односно „Упис у основну школу“

У допису наведите седеће податке:

 • девојачко име и презиме мајке
 • име и презиме оца, старатеља
 • адреса боравка за службену комуникације (поштанска адреса родитеља, старатеља)
 • контакти (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лични упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:
+36-68-456-006 +36-30-689-2167

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу родитељи односно старатељ ће бити обавештени писменим путем.

ОГЛАС

на основу на основу Одлука бр. 27/2020 (11. VIII.) и 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе
о упису за 2021/2022 школску годину

у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и библиотеку „Никола Тесла“ (1074 Будимпешта, трг Ружа 6-7.) и у подружницама у Сегедину, Ловри и Дески

Упис у 1. разред основне школе : од 15. априла 2021. до 16. априла 2021. године 8-17 часова

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу kontakt@nikola-tesla.hu, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано).

 • обе стране личне карте
 • извод из матичне књиге рођених
 • обе стране картице о месту становања
 • картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)
 • попуњене и потписане формуларе који се могу преузети са званичног сајта наше нституције nikola-tesla.hu, који су следећи:
  • формулар са основним подацима ученика
  • родитељска сагласност за прављење дигиталних записа и објављивање истих
  • изјава о избору предмета веронауке или етике
  • захтев родитеља да дете учествује у српском народносном васпитању или образовању
  • изјава родитеља да је путем званичног сајта упознат са правилником о заштити података
  • формулар са подацима стварне адресе становања
  • изјава о правном статусу старатељства везано за дете разведених родитеља

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете односно „Упис у основну школу“

У допису наведите седеће податке:

 • девојачко име и презиме мајке
 • име и презиме оца, старатеља
 • адреса боравка за службену комуникације (поштанска адреса родитеља, старатеља)
 • контакти (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лични упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:
+36-1-351-6550 +36-1-351-6553 +36-70-337-2589

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу родитељи односно старатељ ће бити обавештени писменим путем

ОГЛАС

на основу Одлуке бр. 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе о упису у предшколске васпитне установе за 2021/2022 школску годину

у Српско забавиште у Сегедину (6720 Сегедин, Штефанија 7)

Упис у забавиште : од 20. априла 2021. до 23. априла 2021. године 8-17 часова

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу kontakt@nikola-tesla.hu, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано). За дете:

 • обе стране личне карте
 • извод из матичне књиге рођених
 • обе стране картице о месту становања
 • картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“

У допису наведите седеће податке:

 • девојачко име и презиме мајке
 • име и презиме оца, старатеља
 • адреса боравка за службену комуникацију (поштанска адреса родитеља, старатеља)
 • контакт (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лично, упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима: +3620 /228 - 5261

Уколико je родитељ спречен да упис обави у назначеном термину, то накнадно може учинити 28. априла 2021. године. Предшколско вапитање обавезно је за децу од 3. године до уписа у основну школу. У забавиште се може уписати и дете које је млађе од три године под условом, да у року од шест месеци од тренутка уписа, напуни три године.

Родитељ, односно други законски старатељ дужан је да своје дете које до 31. августа напуни 3 године упише у предшколску установу. Уколико не испуни своје законске обавезе, родитељ тиме крши закон.

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу родитељ, односно старатељ ће бити обавештени писменим путем до 23. маја 2021. године.

ОГЛАС

на основу Одлуке бр. 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе о упису у предшколске васпитне установе за 2021/2022 школску годину

у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и библиотеку „Никола Тесла“ (1074 Будимпешта, трг Ружа 6-7.) и њеним подружницама у Ловри и Дески

Упис у забавиште : од 20. априла 2021. до 23. априла 2021. године 8-17 часова

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу kontakt@nikola-tesla.hu, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано). За дете:

 • обе стране личне карте
 • извод из матичне књиге рођених
 • обе стране картице о месту становања
 • картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“

У допису наведите седеће податке:

 • девојачко име и презиме мајке
 • име и презиме оца, старатеља
 • адреса боравка за службену комуникацију (поштанска адреса родитеља, старатеља)
 • контакт (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лично, упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима: +36-1-351-6553

Уколико je родитељ спречен да упис обави у назначеном термину то накнадно може учинити 28. априла 2021. године. Предшколско вапитање обавезно је за децу од 3. године до уписа у основну школу. У забавиште се може уписати и дете које је млађе од три године под условом, да у року од шест месеци од тренутка уписа, напуни три године.

Родитељ, односно други законски старатељ дужан је да своје дете које до 31. августа напуни 3 године, упише у предшколску установу. Уколико не испуне своје законске обавезе, родиељ тиме крши закон.

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу, родитељи односно старатељ ће бити обавештени писменим путем до 23. маја 2021. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавамо Вас да ће предшколске васпитно-образовне установе у власништву Самоуправе Срба у Мађарској у току лета радити према следећем:

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека ”Никола Тесла” са подружницама у Ловри и Дески биће затворени у периоду од 02.08.2021 до 19.08.2021 године.

Батањска двојезична српска основна школа и забавиште биће затворена у периоду од 02.08.2021 до 25.08.2021 године.

Српско забавиште у Сегедину биће затворено у периоду од 19.08.2021 до 31.08.2021 године

КОНКУРС ЗА ПОСАО

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос 1 особе у пуном радном времену.

Опис позиције: благајник- статус јавног (државног) службеника

Опис посла: припрема налога за плаћање и обављање трансакција, вођење благајне, вођење аналитичких евиденција, фактурисање итд.

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. год.

Знање српског језика није услов, представља предност.

Пријаве за посао кандидати могу слати на следеће адресе електронске поште:

ssm@t-online.hu

szoo.intezmenyei@gmail.com

Добитници „Српске стипендије“
за 1. полугодиште/семестар школске 2020/21. године

Средњошколци:

 1. Сузана Косновски
 2. Бранка Ћосић
 3. Викторија Ендреди
 4. Дуња Јошић
 5. Катарина Карачоњи

Студенти:

 1. Кристина Станковић
 2. Маргарета Ашин
Позив за предлагање кандидата за СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 2021 и ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за добијање Светосавске награде 2021. У обзир долазе заслужни појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској. Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу награде Повеља Саве Текелије 2021. Ово признање се додељује појединцима или организацијама који су допринели очувању културних и верских добара Срба у Мађарској.

Према Правилнику ССМ о додељивању награда који се налази на веб страници www.szerb.hu , предлоге са детаљним образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне организације, институције ССМ и појединци, припадници српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком „Предлог за Светосавску награду ССМ 2021“, односно „Предлог за Повељу Сава Текелија 2021“. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.

Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2020. године до 24:00 часова. Предлози који стигну после овога рока се неће разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете на време. Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36/ 1 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu )

Добитници „Српске стипендије“
за 2. полугодиште/семестар школске 2019/20. године

Средњошколци:

 1. Нађа Ибрахим
 2. Сузана Косновски
 3. Габријела Варади
 4. Бранка Ћосић
 5. Викторија Ендреди

Студенти:

 1. Сања Мишљеновић
 2. Маргарета Ашин
КОНКУРСИ ССМ

Резиултати конкурса за финансирање пројеката Срба у Мађарској у 2020. годину према одлуци Председника ССМ одобрена су следећа средстава (PDF)

Конкурси за финансирање пројеката Срба у Мађарској у 2020. год. према одлуци Председника ССМ школски фонд (PDF)

Felhatalmazó levél (DOC)

ОГЛАС

на основу Одлуке бр. 7/2020 (25. III.) Министарства за људске ресурсе о упису за 2020/2021 школску годину

у Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и библиотеку „Никола Тесла“ (1074 Будимпешта, трг Ружа 6-7.)

Упис у забавиште : од 02. априла 2020. до 20. априла 2020. године
Упис у 1 . разред основне школе: од 06. априла 2020. до 24. априла 2020. године

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу kontakt@nikola-tesla.hu, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано).

За дете:

- обе стране личне карте
- извод из матичне књиге рођених
- обе стране картице о месту становања
- картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица)
- попуњене и потписане формуларе који се могу преузети са званичног сајта наше нституције nikola-tesla.hu, који су следећи:

 • формулар са основним подацима ученика
 • родитељска сагласност за прављење дигиталних записа и објављивање истих
 • изјава о избору предмета веронауке или етике
 • захтев родитеља да дете учествује у српском народносном васпитању или образовању
 • изјава родитеља да је путем званичног сајта упознат са правилником о заштити података
 • формулар са подацима стварне адресе становања
 • изјава о правном статусу старатељства везано за дете разведених родитеља

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“ односно „Упис у основну школу“

У допису наведите седеће податке:
- девојачко име и презиме мајке
- име и презиме оца, старатеља
- адреса боравка за службену комуникације (поштанска адреса родитеља, старатеља)
- контакти (број телефона, електронска пошта)

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским путем то може учинити лично. Лични упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:

+36-1-351-6550; +36-1-351-6553; +36-70-337-2589;

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2020/2021. васпитне односно школске године). По доношењу одлуке о упису деце у забавиште и школу родитељи односно старатељ ће бити обавештени писменим путем

ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС У ЗАБАВИШТЕ

на основу одлуке бр. 7/2020(25. III.) Министарства за људске ресурсе о упису за 2020/2021. васпитну годину у

Батањску двојезичну српску основну школу и забавиште
Упис у забавиште ће се извршити од 02. до 17. априла 2020. године.

Због новонастале ситуације, пандемије корона вируса, упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу szerb-iskola@freemail.hu где треба послати фотографисане или скениране следеће документе:

 • личну карту детета
 • извод из матичне књиге рођених
 • карту о месту пребивалишта
 • здравствену књижицу
 • личну карту родитеља и карту о месту пребивалишта, број телефона

Молимо Вас да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“.

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да изврши упис електронским путем, то може учинити и лично. Лични упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:
06-30-689-2167 , 06-68-456-006

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2020/2021. васпитне године. По доношењу одлуке о упису деце у забавиште, родитељ, односно старатељ, биће обавештен писменим путем.

ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС У ШКОЛУ

на основу одлуке бр. 7/2020(25. III.) Министарства за људске ресурсе о упису за 2020/2021. школску годину у

Батањску двојезичну српску основну школу и забавиште
Упис у школу ће се извршити од 06. до 24. априла 2020. године.

Због новонастале ситуације, пандемије корона вируса, упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу szerb-iskola@freemail.hu где треба послати фотографисане или скениране следеће документе:

 • личну карту детета
 • извод из матичне књиге рођених
 • карту о месту пребивалишта
 • здравствену књижицу
 • личну карту родитеља и карту о месту пребивалишта, број телефона

Молимо Вас да као предмет дописа наведете „Упис у школу“.

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да изврши упис електронским путем, то може учинити и лично. Лични упис детета се врши у унапред заказаном термину након регистрације на телефонским бројевима:
06-30-689-2167 , 06-68-456-006

Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2020/2021. школске године. По доношењу одлуке о упису деце у школу, родитељ, односно старатељ, биће обавештен писменим путем.

Добитник награде за 2020. годину
 • Добитник Светосавске Награде за 2020 годину је:
  Милан Недељков из Калаза
Добитници „Српске стипендије“ за 1. полугодиште/семестар школске 2019/20. године

Средњошколци:

1. Нађа Ибрахим
2. Мила Божић
3. Габријела Варади
4. Бранка Ћосић
5. Викторија Ендреди

Студенти:</p>

1. Милица Милисавић
2. Кристина Станковић

Стипендисте за другу полугодиште 2018-2019 године

1. Нина Кнежевић
2. Ана Шево
3. Нађа Ибрахим
4. Ана Малушић
5. Лара Камаси
6.Габријела Варади
7. Јудит Волошин
8. Филип Иланковић

Добитници 2019
 • Добитница Светосавске Награде за 2019 годину је:
  Јелена Вукајловић Краус из Ловре
Добитници српске стипендије за прву половину школске године 2018-19

Средњошколци:

1. Ана Малушић
2.Габриела Варади
3. Лара Камаси
4. Карина Крунић
5. Филип Иланковић

Студенти:

Габриел Недуцин и Мина Веселинов

Стипендисте ССМ 2017/2018 године 2. семестар

Средњошколци:

1. Габриела Варади
2. Данијела Ковач
3. Јована Дудуковић

Студенти:

1. Мина Веселинов
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Добитници 2017/2018
 • Добитници Светосавске Награде за 2018 годину су:
  Снежана Миливојевић, Нада Бунчић Ђурић и Ђорђе Шибалин
 • Добитник Повеље „Саве Текелије“ за 2018 годину је:
  Софија Чупић-Мохаи
Стипендисте ССМ 2017/2018 године 1. семестар

Средњошколци:

1. Јована Дудуковић
2. Данијела Ковач
3. Карина Крунић

Студенти:

1. Даница Суботин
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Стипендисте 2016/17 2. семестар

Студенти:

1. Дарко Крунић
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Средњошколци:

1. Анђела Теслић
2. Катарина Рац
3. Сања Мишљенивић

Добитници 2016/2017
 • Добитник Светосавске Награде за 2017. годину: Бојана Чобан Симић и Чедомир Адамов
 • Добитници Повеље Саве Текелије за 2017. годину: Светозар Чобан и Ласло Шандоровић
Стипендисте 2016/17 1. семестар

Студенти:

1. Дарко Крунић
2. Дејан Дујмов
3. Славко Ацков

Средњошколци:

1. Анђела Теслић
2. Катарина Рац

Добитници 2015/2016
 • Српска Стипендија за другу половину школске 2015/2016. године додељена је: ЗОРИЦИ ЈЕГЕР
 • Добитник Светосавске Награде за 2016. годину: Др. Предраг Мандић
 • Добитници Повеље Саве Текелије за 2016. годину: Др. Зоран Вукосављев, Синиша Ножица
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833