Фотографије и видео записи о животу Срба у Мађарској

Светосавска академија

2019

Светосавски бал

2019

Позоришна представа

2018

Батањски народносни камп

2017

Усавршавање српских педагога
у Београду 2017

Светосавска прослава

2017

Pozorisna predstava
“Gospođa ministarka”, Novi Sad.

Усавршавање педагога у Београду

2016

Батањски народносни камп

2016

Светосавска прослава

2016

Батањски народносни камп

2015

Батањски камп

2013

Jезички камп ”ВУК С. КАРАЏИЋ”

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833