Издаваштво Срба у Мађарској

Милан Недељков
Из прошлости Срба у селу Калазу

ССМ, Будимпешта, 2003

Књига Калазлије Милана Недељкова, за чије писање се по сопственом признању одлучио још када је у очевом калашком парохијском дому и у Архиви Српске православне епархије будимске, у Сентандреји, мрву по мрву, скупљао податке о калашким Србима, јесте занимљив истраживачки продукт популарног карактера, који читаоца упознаје са историјом Калаза од почетка па све до данашњих дана. Аутор се, наравно, највише бави историјом српске заједнице у том насељу између Будима и Сентандреје, хе заборављајући ни један битан аспекат овдашњег живота. Милан Недељков описује историјске догађаје, верски живот, за ове пределе карактеристично виноградство, историја разних удружења, бележи демографске промене током векова, даје предлог историје калашког српског школства, објашњава значење месних топонима, дочарава, дакле, целовиту слику Калаза и његових српских житеља у прошлости и садашњости. Књига је објављена у оквиру едиције Срби у Мађарској.


Данило Урошевић
Срби у Будимском Табану - у сликама

Самоуправа Будимграда, Српски Демократски Савез, Српска Самоуправа Будимграда, Будимпешта, 2003

Тројезично (српско, мађарско и немачко) издање о прошлости - за нас Србе у Мађарској тако значајног - будимског подграђа, Табана, чији је аутор Данило Урошевић а уредници Предраг Степановић и Коста Вукобић, пружа целовит и сликама богато илустрован опис вишевековног присуства српског живља у подножју будимске тврђаве од времена дестопа Стефана Лазаревић па све до рушења те живописне српске насеобине, од које се данас сачувала само чувена гостионица "Код златног јелена". На крају књиге аутор, који је уједно и председник српске самоуправе у Будимграду, даје кратак преглед активнсти месне српске самоуправе протеклих година.Képek Lórévről 1900-2000
Сликовница о Ловри

Удружење за очување националне традиције и културе, Ловра, 2002

Задатак албума је да сачува ликове и тренутке од заборава, да би се и наши потомци сећали својих предака. Како се испоставило у многим случајевима смо већ закаснили, наиме имена ликова сачуваних на фотографијама са прекретнице векова, у многим случајевима су већ заборављена, али због лепоте лица, јединствености ношње, свакако је било правдано уврстити их у албум. Архивирана је свака од више хиљада фотографија, које су прибављене у току сакупљања, једним делом у Ловри, а други део је обогатио збирку Музеја Арпад.

Петар Милошевић
Битка за Сулејмановац

Матица Српска, Нови Сад - Издан, Будимпешта, 2000

Књига је завршена децембра 1998. године, писана у маниру књежевности апсурда и пародијског сагледавања прошлости и стварности на запаљујући начин предвидела је и догађаје из (тада) будућхости: бомбардовање Југославије, терористички напад на Њујорк, рат у Авганистану... Били како било, Хомера Срба из Мађарске, човека који ствара модерни еп о свом преосталом народу, молимо да следећи пут пази шта пише...

Јован Јанчикин
Први српски устанак у народној књижевности

Издан - Будимпешта, 1996

У првом делу аутор даје преглед историјских збивања у свету и Србији под турском влашћу у време пред сам устанак и за време устанка. Други део је замишљен као анализа српских народних песама о првом устанку, али се аутор у великој мери ограничио на објашњења појединих стихова при чему се ослањао на објашњења критичког издања Вукове збирке.

Предраг Степановић
Говори Срба у Мађарској

Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта, 2000

Срби на десној обали Дунава, у области између Балатона, Дунава и Драве, у насељима која се налазе непосредно уз Дунав, северно од ушћа канал Шио говорили су, а где их има и данас говоре, екавски. То значи да су се доселили из Деспотовине Србије. Јужно од ушћа канала Шио се, и у насељима уз Дунав, у Печују и Мохачу говори ијекавски. У унутрашњости целе ове територије се говорило, а где има још Срба и данас се говори ијекавски, односно у Медини јекавски. Они су према томе досељеници из динарских крајева, из Херцеговине - и из оног дела Херцеговине који је касније прикиључен Црној Гори, из тзв. "Цпногорске Херцеговине" - из Босне, па и северне Далмације.

Божидар Ковачек
Срби у Пешти марта 1848

Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта, 2000

Србе у Пешти револуционарни догађаји 1848. нису затекли неспремним. Они су том тренутку довољно национално и политички сазрели да могу пратити у корак европска збивања и променити их на ситуацију своје нације... Могло би се рећи да је пештанско заседање 17-19. марта било образац, формула, прототип сличних збивања у другим српским срединама и да је предупредило могућу тенденцију код најутицајнијих људи српског народа да се оклевањем у опредељивању и тактизирањем одложи учешће српског народа у покрету и тако му се смањи шанса да се благовремено почне борити за своје интересе.

Др. Федора Бикар
Сентандреја у огледалу прошлости

Др. Федора Бикар, Српска самоуправа у Будимпешти, Нови Сад, 2003

До сада није било целовито, свестрано писане историје тог славног града, а да се сада остварује, захвалност дугујемо др. Федори Бикар, сјајном познаваоцу историје и културе Срба у Мађарској од најстаријих времена до нашег доба. Прошлост Сентандреје за њу је уједно и завичајна историја којој она прилази не само из научних него и из сентименталних разлога, који су заиста подстицајни, али је као писца не одводе од науке у националну романтику иако је она, итекако присутна кад је реч о том граду изузетне славе и лепоте и извора надахнућа за све генерације и све њене нације.

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833