Локалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2019/2024

 • Липова - Никола Поповић
 • Мађарбоја – Вера Вуковић
 • Мохач - Мате Душан
 • Печуј - Радован Горјанац
 • Харкањ - Бане Деспотовић
 • Шиклош - Иван Јаношов
 • Баја – Марко Чилић
 • Сантово - Нада Ђурић
 • Батања - Вера Пејић Сутор
 • Деска – Кристифор Брцан
 • Чанад - Ференц Колар
 • Сегедин – Нада Малбашки
 • Нови Сентиван – Теодора Крунић Дунаи
 • Дунаујварош - Нора Бенковић
 • Стони Београд - Ласло Шандоровић
 • Калаз – Катица Мирковић
 • Будаерш - Марина Александрић Ремели
 • Чобанац – Жужана Башић
 • Гед - Мирко Пандуровић
 • Ловра - Јелена Вукајловић Краус
 • Помаз - Аница Шошић Крунић
 • Ковин - Милка Иванов Нађ
 • Бата – Никола Чупић
 • Сентандреја - Миле Маргаритовић
 • Чип – Мирјана Суботин
 • Тукуља - Зора Пејовић
 • Медина - Наталија Сокић

Квартовске српске мањинске самоуправе у Будимпешти и њени председници 2019/2024

 • I кварт – Мира Ђурић
 • II кварт - др Јованка Ластић
 • III кварт – Милан Дујмов
 • IV кварт - Мирјана Трагор
 • V кварт - Стојанка Јурковић Крзман
 • VI кварт - Милица Немењи
 • VII кварт – Драгомир Дујмов
 • VIII кварт - Мирко Митар Крекељић
 • IX кварт – Бранимир Ђорђев
 • X кварт - Богдан Сабо
 • XI кварт - Петар Бечејић
 • XII кварт - др Димитрије Ластић
 • XIII кварт - Дијана Ђурић
 • XIV кварт - Ксенија Марковић Сушић
 • XV кварт - Андраш Каршаи
 • XVI кварт – Александар Хенинг Буда
 • XVIII кварт - Борислав Димић
 • XIX кварт - Борислав Рус
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833