Медији

Једино писано гласило Срба у Мађарској су Српске недељне новине које излазе једном седмично. Уколико желите да читате СНН онлајн кликните на сајт www.snnovine.com

Радио емисије у оквиру печујског радија емитују се сваког дана у трајању од 60 минута као и информативног магазина земаљског карактера у додатних сат времена.

У оквиру Мађарске телевизије фунционише и српска редакција, која покрива дешавања која се тичу српске заједнице у Мађарској. Емисија на српском језику, под називом Српски екран емитује се сваког уторка у трајању од 30 минута на првом програму Мађарске телевизије (MTV1).
Српска заједница у Мађарској располаже и са интернет радиом Радио Срб чији је оснивач Самоуправа Срба у Мађарској.

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833