Позивницa

Срдачно Вас позивамо на следећу, 1/2021. редовну седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 10. септембра 2021. (петак) са почетком у 13:00 сати.

Предложени дневни ред:

  1. Измена и допуна буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2021. годину
  2. Извештаја председника ССМ о дешавањима у протеклом периоду
  3. Извештаја о раду Канцеларије ССМ у 2020. години
  4. Усвајање новог Правилника о Српској педагошкој стипендији
  5. Усвајање коначне верзије кадровских услова и расподеле задужења у школској 2021/2022. години у васпитно-образовним установама које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској
  6. Избор новог члана Одбора за образовање ССМ
  7. Предлог о накнадном одоброавању употребе имена
  8. Препис корисника комуналних услуга за Српско позориште у Мађарској и Српско културно и медијско непрофитно друштво
  9. Разно
Преузмите позивницу и материјале »
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833