Регионалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2019/2024

Пештанска жупанија

 • Аница Пандуровић, председник
 • Душан Которчевић, потпредседник
 • Слободан Вертетић, потпредседник
 • Јадранка Драгојловић
 • Др. Тибор Ембер
 • Петар Крунић
 • Весна Пећовски

Српска самоуправа у Будимпешти

 • Борислав Рус, председник
 • Петар Ластић, потпредседник
 • Јована Дороги Вечић
 • Лазар Которчевић
 • Ксенија Марков Сушић
 • Милица Немењи
 • Богдан Сабо
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833