Школство

Највећа школска установа налази се у Будимпешти, Српско забавиште, основна школа, гимназија и ђачки дом „Никола Тесла“ у којој је настава организована на српском језику. Ову школу похађају деца од забавишта до гимназије, а за ученике који нису из Будимпеште и околине постоји ђачки дом поред школе, као и дом у строгом центру града, некадашњи Текелијанум. www.nikolatesla.sulinet.hu

Поред Будимпеште постоји и Српска основна школа и забавиште у Батањи, у којој се настава одвија двојезично - српски и мађарски.

Забавишне групе и нижи разреди основне школе где се настава одржава на српском језику постоје још у Десци, Сегедину, Помазу, Ловри, Чипу и Бати. Као допунска настава српског језика обавља се у Чанаду и Новом Сентивану, а српска деца у Сантову похађају хрватску основну школу где им је омогућена додатна настава за учење српског писма и језика.

На Универзитету Етвеш Лоранд у Будимпешти постоји катедра за српски језик и лингвистику , као и катедра на Сегединском факултету.

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833