Скупштински записници

2021

Одлуке председника ССМ (05.02.2021.) »

Одлуке председника ССМ (11. 03. 2021.) » | Поднеске »

Одлуке председника ССМ (29.03.2021.) »

Одлуке председника ССМ (12. 04. 2021.) » | Поднеске »

Одлуке председника ССМ (23.04.2021.) »

Одлуке председника ССМ (26. 05. 2021.) » | Поднеске »

Одлуке председника ССМ (10.06.2021.) »

Одлуке председника ССМ (11.06.2021.) »

2020.

1/2020. Записник 28.02.2020. » | Позивница i поднеске »
Одлуке председника ССМ (22.05.2020.) »
Одлуке председника ССМ (10.06.2020.) »
Одлуке председника ССМ (16.06.2020.) »
2/2020. Записник 25.06.2020. » | Позивница i поднеске »
3/2020. Записник 01.07.2020. » | Позивница i поднеске »
4/2020. Записник 18.08.2020. » | Позивница i поднеске »
5/2020. Записник 18.09.2020. » | Позивница i поднеске »
6/2020. Записник 25.09.2020. » | Позивница i поднеске »

Одлуке председника ССМ (27.11.2020.) »

Одлуке председника ССМ (21.12.2020.) »

2019.

1/2019. Записник 27.02.2019. » | Позивница i поднеске »
2/2019. Записник 11.04.2019. » | Позивница i поднеске »
3/2019. Записник 24.05.2019. » | Позивница i поднеске »
4/2019. Записник 21.06.2019. » | Позивница i поднеске »
5/2019. Записник 13.09.2019. » | Позивница i поднеске »
6/2019. Записник 29.10.2019. » | Позивница i поднеске »
6/2019. Записник 29.10.2019. (Затворени део) »
7/2019. Записник 06.12.2019. » | Позивница i поднеске »
8/2019. Записник 23.12.2019. » | Позивница i поднеске »

2018.

1/2018. Записник 12.01.2018. » | Позивница i поднеске »
2/2018. Записник 02.03.2018 » | Позивница i поднеске »
3/2018. Записник 03.05.2018 » | Позивница i поднеске »
4/2018. Записник 23.05.2018 » | Позивница i поднеске »
5/2018. Записник 08.06.2018 » | Позивница i поднеске »
6/2018. Записник 07.09.2018 » | Позивница i поднеске »
8/2018. Записник 23.11.2018 » | Позивница i поднеске »
Одлуке са затворене седнице 23.11.2018 »
9/2018. Записник 13.12.2018 » | Позивница i поднеске »

2017.

1/2017. Записник 01.02.2017. » | Позивница i поднеске »
2/2017. Записник 25.02.2017. » | Позивница i поднеске »
3/2017. Записник 30.03.2017. » | Позивница i поднеске »
4/2017. Записник 06.04.2017. » | Позивница i поднеске »
5/2017. Записник 19.05.2017. » | Позивница i поднеске »
6/2017. Записник 16.06.2017. » | Позивница i поднеске »
7/2017. Записник 08.09.2017. » | Позивница i поднеске »
8/2017. Записник 24.11.2017. » | Позивница i поднеске »

2016.

1/2016. Записник 21.01.2016. » | Позивница i поднеске »
2/2016. Записник 27.02.2016. » | Позивница i поднеске »
3/2016. Записник 31.03.2016. » | Позивница i поднеске »
4/2016. Записник 22.04.2016. » | Позивница i поднеске »
5/2016. Записник 30.05.2016. » | Позивница i поднеске »
6/2016. Записник 24.06.2016. » | Позивница i поднеске »
7/2016. Одлука 16.08.2016. »| Позивница i поднеске »
8/2016. Записник 10.09.2016. » | Позивница i поднеске »
9/2016. Записник 04.10.2016. » | Позивница i поднеске »
10/2016. Записник 03.12.2016. » | Позивница i поднеске »

2015.

1/2015. Записник 28.02.2015. » | Позивница i поднеске »
2/2015. Записник 25.04.2015. » | Позивница i поднеске »
3/2015. Записник 27.05.2015. » | Позивница i поднеске »
4/2015. Записник 20.06.2015. » | Позивница i поднеске »
5/2015. Записник 12.09.2015. » | Позивница i поднеске »
6/2015. Записник 14.10.2015. » | Позивница i поднеске »
7/2015. Записник 28.11.2015. » | Позивница i поднеске »

2014.

1/2014. Записник 15.02.2014. » | Позивница i поднеске »
2/2014. Записник 12.04.2014. » | Позивница i поднеске »
3/2014. Записник 28.05.2014. » | Позивница i поднеске »
4/2014. Записник 07.06.2014. » | Позивница i поднеске »
5/2014. Записник 06.09.2014. » | Позивница i поднеске »
6/2014. Записник 04.11.2014. » | Позивница i поднеске »
7/2014. Записник 29.11.2014. » | Позивница i поднеске »

2013.

1/2013. Записник 16.02.2013. » | Позивница »
2/2013. Записник 20.04.2013. » | Позивница »
3/2013. Записник 27.05.2013. » | Позивница »
4/2013. Записник 06.07.2013. » | Позивница »
5/2013. Записник 07.09.2013. » | Позивница »
6/2013. Записник 16.11.2013. » | Позивница »
7/2013. Записник 30.11.2013. » | Позивница »

2012.

1/2012. Записник 25.02.2012. »
2/2012. Записник 05.05.2012. »
3/2012. Записник 30.06.2012. »
4/2012. Записник 08.09.2012. »
5/2012. Записник 01.12.2012. »
Одлуке са затворене седнице 01.12.2012. »

2011.

1/2011. Записник 05.02.2011. (Оснивачка седница за циклус 2011 – 2015) »
2/2011. Записник 26.02.2011. »
3/2011. Записник 09.04.2011. »
4/2011. Записник 04.06.2011. »
5/2011. Записник 10.09.2011. »
6/2011. Записник 22.10.2011. »
7/2011. Записник 10.12.2011. »

2010.

1/2010. Записник 16.01.2010. »
2/2010. Записник 20.02.2010. »
3/2010. Записник 27.02.2010. »
4/2010. Записник 06.03.2010. »
5/2010. Записник 24.04.2010. »
6/2010. Записник 26.06.2010. »
7/2010. Записник 04.09.2010. »
8/2010. Записник 11.12.2010. »

2009.

1/2009. Записник 17.01.2009. »
2/2009. Записник 21.02.2009. »
3/2009. Записник 25.04.2009. »
4/2009. Записник 15.05.2009. »
5/2009. Записник 20.06.2009. »
6/2009. Записник 12.09.2009. »
7/2009. Записник 17.10.2009. »
8/2009. Записник 05.12.2009. »

2008.

1/2008. Записник 17.01.2008. »
2/2008. Записник 17.01.2008. »
3/2008. Записник 17.01.2008. »
4/2008. Записник 17.01.2008. »
5/2008. Записник 17.01.2008. »
6/2008. Записник 17.01.2008. »
7/2008. Записник 17.01.2008. »
8/2008. Записник 17.01.2008. »

Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2018 године остварено је уз помоћ Министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-18-0196.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2019 године остварено је уз помоћ Фонда Бетлен Габор (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt) путем конкурса NEMZ-KUL-19-0833