Álláspályázat – Gazdasági ügyintéző

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Gazdasági ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Oktatási intézmény működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása során – analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése – pályázatok és pályázati elszámolások elkészítése – jelentések, kimutatások készítése – leltározás

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala feladatai nagyon széleskörűek, többek között ellátja a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények gazdálkodási feladatait is.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az ssm@t-online.hu e-mail címre, vagy postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3)

Az illetmény megállapításánál Közszolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, középfokú

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Elvárt nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):

szerb, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

Államháztartási területen szerzett tapasztalat

Oktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

Számviteli-pénzügyi – Középszint

Szövegszerkesztő (pl. Word) – Mesterszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Önállóság (alap)

Döntési képesség (alap)

Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

Terhelhetőség (egyéb)

Határidők betartása (egyéb)

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottság meghallgatja, majd a bizottság elbírálja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok beérkezése esetén is érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szerb.hu; Szerb Hetilap (Српске недељне новине)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Hirdetmény a Nikola Tesla Szerb TanÍtási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár és tagintézményeibe való...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat