Hirdetmény a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) budapesti, szegedi, deszki, lórévi tagintézményeiben

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

személyi igazolványa mindkét oldala

születési anyakönyvi kivonatát

lakcímkártya mindkét oldala

TAJ kártyája

az intézményünk hivatalos honlapjáról nikola-tesla.hu letölthető, kitöltött és aláírt formanyomtatványokat, melyek a következők:

formanyomtatvány a tanuló adataival

hozzájáruló nyilatkozat digitális tartalmak készítéséhez azok felhasználásához

nyilatkozat arról, hogy a gyermek hittan és erkölcstan vagy etika tantárgyat választja

nyilatkozat a szerb nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

nyilatkozat arról, hogy a hivatalos honlapon keresztül az adatkezelési tájékoztatót megismerte

nyilatkozat az életvitel szerinti valós lakcímről

nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról elvált szülők gyermeke vonatkozásában

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-1-351-6550 +36-1-351-6553 +36-70-337-2589

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

Hirdetmény a Nikola Tesla Szerb TanÍtási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár és tagintézményeibe való...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat