Hirdetmény a tanköteles tanulók beiratása az általános iskola első évfolyamára

a 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendelet és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár (1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) budapesti, szegedi, deszki, lórévi tagintézményeiben

beiratkozás ideje: 2021. április 15-16. napjáig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat (lefényképezve vagy szkennelve).

A gyermek:

személyi igazolványa mindkét oldala

születési anyakönyvi kivonatát

lakcímkártya mindkét oldala

TAJ kártyája

az intézményünk hivatalos honlapjáról nikola-tesla.hu letölthető, kitöltött és aláírt formanyomtatványokat, melyek a következők:

formanyomtatvány a tanuló adataival

hozzájáruló nyilatkozat digitális tartalmak készítéséhez azok felhasználásához

nyilatkozat arról, hogy a gyermek hittan és erkölcstan vagy etika tantárgyat választja

nyilatkozat a szerb nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

nyilatkozat arról, hogy a hivatalos honlapon keresztül az adatkezelési tájékoztatót megismerte

nyilatkozat az életvitel szerinti valós lakcímről

nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról elvált szülők gyermeke vonatkozásában

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „iskolai beiratkozás”.

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

elérhetőségüket (e-mail cím, mobil telefonszám)

Amennyiben а tisztelt szülő neki nem felróható, objektív körülmények miatt nem tudja elektronikusan beíratni gyermekét, lehetősége van azt személyesen megtenni. A személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámokon: +36-1-351-6550 +36-1-351-6553 +36-70-337-2589

Az eredeti dokumentumok bemutatása a tanév első munkanapján fog megvalósulni. A gyermek felvételére vonatkozóan dönt és a döntésről az intézmény írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve gondviselőt.

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági vezető...
Bővebben
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat