Hirdetmény az óvodai felvételről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a SZEGEDI SZERB ÓVODÁBAN (6720 Szeged Stefánia 7.)

Óvodai beiratkozás ideje: 2021. április 20-23-ig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)

Gyermek – személyi igazolványa mindkét oldala

lakcímkártya mindkét oldala

Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 06-20 228 5261 AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. ÁPRILIS 28.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 23.

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági vezető...
Bővebben
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv) keretében Gazdasági...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat