Hirdetmény az óvodai felvételről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a SZEGEDI SZERB ÓVODÁBAN (6720 Szeged Stefánia 7.)

Óvodai beiratkozás ideje: 2021. április 20-23-ig 8-17 óráig

A beiratkozás történhet személyesen és elektronikus úton. Elektronikus úton az kontakt@nikola-tesla.hu e-mail címre kérjük elküldeni az alábbi dokumentumokat lefotózva (vagy szkennelve)

Gyermek – személyi igazolványa mindkét oldala

lakcímkártya mindkét oldala

Taj kártyája

Kérjük, tárgyként jelöljék meg „óvodai beiratkozás”

A levélben írják meg:

az édesanya leánykori nevét

az édesapa, gondviselő nevét

levelezési címet

Amennyiben nincs meg a kellő technikai lehetősége a kedves szülőnek a személyes beíratás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik az alábbi telefonszámon: 06-20 228 5261 AKADÁLYOZTATÁS ESETÉN A BEIRATKOZÁS HATÁRIDEJE 2021. ÁPRILIS 28.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 23.

Hirdetmény a Nikola Tesla Szerb TanÍtási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár és tagintézményeibe való...
Bővebben
Fel ©2024 Szerb Országos Önkormányzat