Школство - Будимпешта

Српско забавиште у Будимпешти

 • Рад се одвија у три групе са децом узраста од 3-6 година.
 • Добро планиране и осмишљене активности заснивају се на најсавременијим принципима предшколског васпитања и образовања.
 • Дете и његова личност је у првом плану.
 • Све активности одвијају се кроз игру која је најприроднији облик усвајања знања и вештина у овом узрасту.
 • Посебна пажња поклања се психофизичким карактеристикама овог најосетљивијег узраста. Деца су окружена љубављу и поштовањем.
 • Негује се чврста искрена сарадња између породице и предшколске установе која представља само допуну породичном васпитању.
 • Организују се стални пригодни програми и појављивање у јавности.
 • Деца учествују на ликовним конкурсима.
 • Забавиште сарађује и размењује искуства са другим народносним забавиштима у Мађарској.

Неговање традиције служи за преношење националног идентитета, а остварује се у свакоднедним активностима и организацији празника. Наша деца потичу већином из српских породица, али и деца мађарског матерњег језика до крај забавишта науче српски језик на нивоу, који им обезбеђује несметано учење у првом разреду основне школе.

Неки од специфичних задатака су неговање народне традиције, обичаја у оквиру предшколског васпитног рада. Празници су свакодневница људи, па тако и деце. Празници, народни обичаји су део традиције.

Циљ је да деца заволе српски језик, што се остварује заједничким певањем, фолклором, игром, причама, песмама. Оживљавањем, усвајањем српских народних обичаја јачамо у деци осећај припадности, свест о идентитету. Окружење у забавишту одсликава обичаје, историјске предмете српског народа.

Све активности, организоване и слободне, током целог дана се одвијају на српском језику, чијем се усвајању, неговању и богаћењу поклања велика пажња. Због тога деца која дођу у наше забавиште без познавања српског језика, за годину дана проговарају српски језик на нивоу комуникације, а до поласка у школу ниво познавања језика и богатство разлика омогућава деци неометано праћење наставе у првом разреду.

Сваке године српско забавиште обезбеђује довољан број деце за први разред наше школе. Деца су одлично припремљена и поседују сва потребна предзнања за даље образовање.

Упис у забавиште је сваке године у мају месецу. Сви заинтересовани родитељи могу да нас потраже и да се упознају са условима за боравак деце и начином рада забавишта.

Национални и културни идентитет се негује кроз песму, причу, народне плесове и факултативно похађање веронауке…

Основна школа у Будимпешти

НИЖИ РАЗРЕДИ

Настава у нижим разредима се изводи на српском језику. У првом разреду у оквиру часова српског језика се учи ћирилично писмо, док се мађарско писмо учи у другом разреду.

У трећем разреду у оквиру часова српског језика се обрађује латинично писмо и уводи се један час енглеског језика. Поред учења српског и мађарског језика, у четвртом разреду се уводи енглеска абецеда.

На часовима народописа ученици се ангажују у циљу упознавања и неговања српске културе и традиције, у том смислу обележавамо како српске тако и мађарске празнике. Због те специфичности радне суботе користимо као прилику да ученике одведемо у музеје, позориште или организујемо тематске дане.

У оквиру часова физичког васпитања деца похађају у зимског периоду часове клизања, а у пролећном периоду часове пливања.
Активности за ниже разреде у нашој школи:

 • школски хор (такмичења, наступи на приредбама)
 • факултативно учење страних језика (енглески језик)
 • еколошке радионице
 • информатичка секција
 • српски фоклор (Табанско вече)
 • шах (такмичења)
 • кошарка (игра)
 • фудбал (игра)
 • солфеђо- истурено одељење музичке школе – полагање завршног испита
 • драмска секција (фестивал, наступи на приредбама)
 • православна веронаука – духовно образовање
ВИШИ РАЗРЕДИ


Настава у вишим разредима се изводи на српском језику. Rазреди са малим бројем ученика омогућавају индувидуални рад са ученицима на чaсу. У циљу очувања и неговања матерњег језика и српске културе, ученици имају повишен број часова српског језика и књижевности, као и предмет народопис.

Наставни план и програм наше установе омогућава интегрисање ученика који долазе из средине где наставу нису слушали на српском језику и укључивање у редовну наставу. Поред учења српског језика, наши ученици уче и негују мађарски језик и књижевну културу на нивоу матерњег језика.

Као страни језик учи се енглески. Факултативно, постоји могућност учења немачког језика.

Настава се одвија у учионицама и добро опремљеним кабинетима. Школа располаже модерним кабинетима за матерњи-српски језик, мађарски језик, стране језике, информатику, физику, биологију и хемију, историју и географију, музичку културу и ликовну уметност, као и савремено опремљеном фискултурном салом. Школска библиотека са богатим фондом књига чини посебно острво за одржавање занимљивих часова, радионица, пројеката.

Ученици уз помоћ и подршку својих предметних наставника редовно учествују на градским, регионалним као и државним такмичењима и освајају лепе резултате.

Радо учествују у спортским камповима, у летњем веронаучном кампу, српском језичком кампу и другим камповима који се организују за српску децу у Мађарској. Такође се радо друже са ученицима других српских школа у Мађарској и Србији.

 • школски хор (такмичења, наступи на приредбама)
 • математичка секција
 • информатичка секција
 • српски фоклор
 • кошарка
 • фудбал
 • драмска секција (фестивал, наступи на приредбама)
 • православна веронаука – духовно образовање

☺ Школа уважава различитост и специфичност својих ученика и подржава лични развој деце.
☺ Oтворенa за сарадњу са родитељима, локалном заједницом
☺ Потенцира се индивидуална и диференцирана настава. Чине се креативне промене у циљу усклађивања наставног садржаја и метода рада са индивидуалним потребама и могућностима ученика.
☺ Школа је повезанa са другим школама како би заједнички превазишли евентуалне проблеме и недоумице у настави на српском или мађарском језику.
☺ Откривање и неговање талената у свим областима васпитно-образовног рада и њихово усмеравање у правцу даљег напредовања
☺ Међусобно преношење знања и вештине
☺ Подршка деци у учењу и у развијању језичких вештина
☺ Стварање пријатних услова за све ученике, запослене, родитеље и госте.
☺ У школи је и вежбаоница Учитељског факултета, педагошка радионица за учитеље мањинских српских школа

Гимназија

Једина државно призната национална установа на српском наставном језику са 13 разреда (8+0+4), званично је почела са радом 1. септембра 1993. године. Њој је две године касније прикључен и ђачки дом у Улици ружа бр. 5, где су смештена деца која похађају основну и средњу школу. Школа је од 1997. године радила у веома тешким условима, у неодговарајућој, трошној згради. Од 1997. године наставља рад у велелепној, обновљеној згради која пружа оптималне могућности за успешно васпитање и образовање на матерњем језику.

Васпитно-образовни циљеви и задаци школе

Образовање Срба, као припадника националне мањине у складу са Мађарским васпитно- образовним системом.

• образовање на матерњем језику
• неговање мађарског језика и књижевне културе на нивоу матерњег језика
• обезбеђивање основног и средњег нивоа школовања
• очување и развијање националног идентитета
• очување и неговање националне културе
(фолкорна, музичка, драмска секција, школске новине…)
• заштита природе и околине (еколошка секција)

Посебни циљеви

• музичко васпитање
• учење мађарског језика као страног језика
• неговање талената – припрема за републичка такмичења
• факултативно учење страних језика (енглески, немачки)
• један час више за информатику и страни језик у првом и другом разреду гимназије
• могућност факултативног учења трeћег светског језика за посебно надарене ученике
• интегрисање ученика који долазе из других школа као и из средине где се настава није одржавала на српском језику и укључивање у редовну наставу
• организовање испита из српског језика и књижевности за оне који поседују потврду о знању језика (степен Ц)
• покретање музичког забавишта у оквиру музичког васпитања предшколског узраста

Опште информације

У Српску основну школу и гимназију у Будимпешти се могу уписати ученици са целе територије Мађарске и из суседних земаља. Школа негује високе критеријуме у вредновању рада ученика и наставника. Налази се у центру Будимпеште, у обновљеној згради, близу железничке и аутобуске станице. Зграда је саграђена 1876. године и представља вредан споменик старе архитектуре. Фасаду украшава спомен плоча Терези Брунцвик.

За ученице које не живе у Будимпешти омогућен је смештај у савременом ђачком дому надомак школе, у ул. Ружа бр. 5 где постоје сви одговарајући услови за нормалан живот и рад деце. Дечаци су смештени у Текелијануму. После наставе ученици уз помоћ васпитача раде домаће задатке у просторијама школе. Слободно време је крајем недеље испуњено разним културним и спортским садржајима како нпр. обилазак културно-историјских споменика у граду, посета културним манифестацијама (позоришта, опера, концерти), тренинзи, излети, занимљива предавања по ученичком избору итд.

Посебни програм неговања српске културе и традиције

Упознавање са српском културом и традицијом, чување, неговање и подизање националног идентитета се постиже:

• учењем матерњег језика и књижевности
• увођењем фрулица као традиционалног народног инструмента и оснивање школског камерног оркестра ‘Фрулице’
• увођењем музичког васпитања у забавиште кроз остваривање посебног развојног програма музичког забавишта
• неговањем српског фолклора
• увођењем народописа у оквиру наставе српског језика и књижевности, историје, географије, часа одељенског старешине, музичког и ликовног васпитања
• сваке године 27. јануара прославом школске славе Светог Саве обележава се Дан школе

Везе са другим васпитно-образовним установама и институцијама

Школа је широко отворена за јавност и остварује богате стручне и културне везе са:

• осталим српским школама у Мађарској
• народносним основним школама и гимназијама
• братским школама у матичној земљи (Нови Сад, Београд, Остојићево,
Сремски Карловци)
• Српском гимназијом у Темишвару (Румунија)
• Музичком школом седмог кварта
• Ђачким домом „Јелица Миловановић“ из Београда
• Земунском гимназијом

Живу и плодотворну сарадњу школа има и са другим институцијама и организацијама и то:

• У земљи: владин Уред за националне и етничке мањине, Министарство за културу и просвету, Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у Будимпешти (веронаука, верски празници, летњи веронаучни камп), Задужбина Саве Текелије, Будимска епархија, Фондација Јаков Игњатовић, ЕЛТЕ
• У матичној земљи: Матица српска, Универзитет у Новом Саду, Министарство просвете Републике Србије, Министарство за везе са Србима изван Србије, Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу, Културно-просветна заједница Србије, САНУ и многе друге

Додатне активности

• упознавање ученика са српским културно-историјским споменицима у Будимпешти и околини
• рад са талентованим ученицима на припремању пригодних програма у оквиру драмске секције
• рад на уређивању школског листа ‘Гимназијалац’, јединог листа српске деце из дијаспоре
• неговање српских народних обичаја
• откривање и неговање талената у свим областима васпитно-образовног рада и њихово усмеравање у правцу даљег напредовања
• иконописачка секција
• школски хор
• фолклор
• еколошка секција
• спортска такмичења (фудбал, кошарка, стони тенис, шах)
• информатичка секција
• вежбаоница за средњошколске професоре српског језика и књижевности
• педагошка радионоца за учитеље мањинских српских школа

Предности школе

• школовање на српском језику и неговање мађарског језика и књижевности на нивоу матерњег језика
• организовање ‘отвореног дана’ када родитељи могу да присуствују школским часовима
• у оквиру педагошке радионице, а у циљу сталног усавршавања педагога и подизања образовног нивоа школе, припремање и одржавање ОГЛЕДНИХ ПРЕДАВАЊА од забавишта до гимназије и тиме стварање услова да школа постане методички центар
• стално усавршавање педагога како би могли да одговоре најсавременијим захтевима у систему образовања
• велика проходност ученика наше школе у Србији као и у свим земљама ЕУ (у Србији је довољно положити праг знања у септембарском пријемном року на факултетима).

Колегијум

Колегијум је саставни део установе која носи назив Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”, или Српског образовног центра „Никола Тесла“.

За ученике наше школе који не живе у Будимпешти, омогућен је смештај у два ђачка дома, један се налази надомак школе, у Улици рожа бр. 5, а други у строгом центру града – Текелијануму, у улици Вереш Палне 17. У домовима постоје сви одговарајући услови за живот и рад ученика.

У домовима имамо трокреветне, четворокреветне и шестокреветне собе. На сваком спрату постоји једна друштвена просторија, три купатила и једна чајна кухиња.

Живот у дому одвија се по кућном реду, који је строг и сви морају да га се придржавају. У нашем раду са ученицима акценат је на учењу. Библиотека са читаоницом пружа одличне могућности за усавршавање и одржавање тематских предавања и припремних активности за наставу. После наставе ученици уз помоћ васпитача раде домаће задатке у просторијама школе и дома, за које имају посебно одређено време, „силенцијум”. Крајем недеље, слободно време је испуњено разним културним и спортским садржајима, као нпр.: обилазак културно-историјских споменика у граду, одлазак на разне културне приредбе (изложбе, музеји, позоришне представе, оперске представе, итд.), тренинзи, утакмице, излети, екскурзије и друга занимљива, актуелна дешавања у граду, по избору ученика итд.

Породична атмосфера је оно што бисмо издвојили из живота дома. Посебну чар чини још и пружање несебичне помоћи, међусобна брига, склапање доживотних пријатељстава и још много тога што се не заборавља. Целокупан наш рад прожима како у школи, тако и у дому, неговање наше српске културе, традиције језика и ћириличног писма.​

Додатне активности
 • упознавање ученика са српским културно-историјским споменицима у Будимпешти и околини
 • рад са талентованим ученицима на припремању пригодних програма у оквиру драмске секције
 • рад на уређивању школског листа „Гимназијалац”, јединог ђачког листа на српском језику ван граница Србије
 • неговање српских народних обичаја
 • откривање и неговање талената у свим областима васпитно-образовног рада и њихово усмеравање у правцу даљег напредовања
 • спортске активности (фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис, шах)
 • трибине и дијалози о толеранцији, болестима, комуникацији и осталим актуалним темама…
 • могућност учествовања на тематским летњим камповима. (веронаучни камп, спортска камповања, камповања у природи, Српски језички камп „Вук С. Караџић”…)
 • додатне активности – сликање, ручни радови, креативна радионица, и остале тражене активности
Везе са другим васпитно-образовним установама и институцијама

Колегијум остварује богате културне везе са другим домовима у Мађарској и Србији. Организују се екскурзије, излети и вишедневне посете другим домовима. Сарадња са Земунском школом резултовала је поклон сликом реализованом у домском дворишту, која украшава бочни зид. Дугогодишњу сарадњу негујемо са Ђачким домом „Јелица Миловановић” из Београда. Њихов однос и несебична помоћ је од непроцењиве вредности за наш ђачки дом.

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској