Школство - Ловра

Српско забавиште у Ловри

Ловра, општина на јужном делу Чепелске аде, једино је насеље у Пештанској жупанији са већинским српским живљем. Стога се васпитно-образовни рад мора и томе прилагодити. Педагошка концепција школе је да у основним оквирима предшколског васпитања развија способност деце и формира њихову личност са нагласком на игри, спонтаним и планираним учењем, у блоковима садржајних инструмената развоја, користећи широки дијапазон односа у двојезичној средини.0

Забавиште, са једном мешовитом групом, ради као српско народносно забавиште, са социјално двојезичном васпитно-образовном функцијом у циљу развоја личности. Забавиште се налази у истој згради са основном школом. Просторије пружају одговарајући комфор, естетски су привлачне, децу, која долазе из различитих породичних околина, дочекује чист унутрашњи и спољашњи амбијент.

Основна школа у Ловри

У основној школи у Ловри, подружници установе Српског образовног центра „Никола Тесла“, настава се одвија на српском језику. Школа има четири нижа разреда, а ученици су спојени у једну групу од 1-4. разреда, a од 2022. године покренут је и 5. разред. Школа је одговорна за очување и унапређивање матерњег језика, за учење мађарског језика и књижевности и етничке културе, а полазећи од локалних услова (острво Чепел, обала Дунава) и за очување и заштиту природе и животне средине.

​Запослени у школи придају велики значај очувању српске традиције и културе, одржавају и прослављају српске празнике, имају часове српског народописа, поподневне програме у оквиру којих негују и уче српске народне песме, дечије игре, фолклор, које на крају школске године представљају родитељима.

​Први разред креће са наставом на српском језику: ученици уче ћирилицу. Почетне потешкоће усвајања знања се брзо савладавају, јер ученици долазе са адекватним познавањем српског језика из вртића (и српска и мађарска деца). У другом разреду почињу да уче мађарску абецеду, а од другог полугодишта и мађарску граматику. Пошто је краћи временски период потребан за учење слова, може се посветити више времена и пажње учењу правописа и граматике. Још се увек више користи српски језик: у паузама, на поподневним занимањима, као и у слободном времену.

Ученици тек након другог разреда могу да наставе своје школовање у мађарској образовној установи. У трећем разреду на часовима српског уче латиницу, и поред тога два часа недељно уче енглески језик. У четвртом разреду се усвајају термини, изрази на оба језика. Након завршетка четвртог разреда ученици могу да наставе своје школовање и у српској, и у мађарској школи.

Забавиште, са једном мешовитом групом, ради као српско народносно забавиште, са социјално двојезичном васпитно-образовном функцијом у циљу развоја личности. Забавиште се налази у истој згради са основном школом. Просторије пружају одговарајући комфор, естетски су привлачне, децу, која долазе из различитих породичних околина, дочекује чист унутрашњи и спољашњи амбијент.

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској