Школство - Сегедин

Српско забавиште у Сегедину

Самостални Сегедински српски вртић основан је августа 2020. године, а 15. августа 2021. улази у састав „Николе Тесле“. Српска васпитна група у Сегедину постоји још од 2000-те године. Интересовање родитеља за групу је увек било велико. Васпитно-образовни рад се остварује на српском језику.

Предшколским програмом је тренутно обухваћено 35 деце. Деца су подељена у две, узрасно мешовите групе. У свакој групи раде по две васпитачице и по једна тетица, од ове школске године имамо и педагошког асистента. У вртићу се оспособљавамо да заједно живимо, учимо да заједно радимо и учимо да заједно учимо.

КАКО ПОСМАТРАМО ДЕЦУ:

Васпитавамо децу тако да она буду здраве, самосталне личности, децу која су креативна, имају самостална решења за решавање проблема, децу која су иницијатори, децу која су отворена за другу децу, људе и околину која их окружује. Желимо да ударимо темеље оних својстава личности које ће касније красити одраслог човека.

ЦИЉ

који желимо да остваримо:

– васпитни циљ нам је свестрани развој личности (емоционални, интелектуални, социјални, физички) кроз игровне активности широког спектра

– неговати децу осећајно богату, радозналу, самосталну, веселу, отворену, сналажљиву у околини која их окружује

– усвајање и неговање српске националне културе

– очување и неговање културног идентитета

ШТА ЈЕ ЗА НАС ВРТИЋ:

Да бисмо били способни неговати децу здравог духа, сав наш рад је усмерен на то да све наше мање и веће одлуке буду усмерене на добробит деце, на њихове интересе. Дружимо се и радимо у естетски опремљеном окружењу, у којем деца увек имају могућност да се осаме ако им је то потребно. Пружамо деци емоционалну сигурност својом емпатијом, разумевањем, пажњом, саосећањем. Децу прихватамо таквима каквa јесу, а не таквима каква бисмо ми волели да буду.

ГЛАВНИ ЗАДАЦИ:

– неговањем српске националне културе и језика поставити основу за развој и богаћење језика, богаћење речника и припрема деце за полазак у српску школу

– пружање помоћи у развоју културног идентитета деце

– кроз упознавање народних обичаја и традиције припрема деце за полазак у школу

– развој позитивног односа према важним тековинама културне баштине и традиције свога народа

– прихватање и уважавање припадника других народа, мањинских група и култура у својој околини

ИЗВОРИ САДРЖАЈА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА

– матерњи језик

– национално културно наслеђе (народне игре, традиционалне игре, народни обичаји)

– продукти модерне културе намењени деци (музички и литерарни садржаји, интернет садржаји, модерни плесови)

– културни садржаји за одраслу популацију (позоришни, уметнички садржаји, филмови)

– историјски споменици и споменици културе

– верски садржаји прилагођени узрасту деце, културни обичаји, легенде, етичка, морална предања

ОНО ШТО НАМ ЈЕ ЈАКО ВАЖНО

– васпитни рад се одвија у изузетно доброј сарадњи са родитељима

– у вртићу имамо времена за све, имамо времена дати детету могућност да се испроба у многим стварима, да буде самостално. Малима пружамо помоћ у свакој прилици, великима само ако је то неопходно потребно

– у решавању евентуалних конфликата, малима увек помажемо, већима пружамо могућност да конфликте самостално решавају, интервенишемо ако је то потребно, водећи рачуна о томе да не буде последица, повреда

– деца имају права да одбију, имају права на испољавање негативних емоција

Може рећи не:

– ако му се нешто не свиђа, не жели да учествује у нечему

– може да одбије да се игра са неким ко се не придржава правила која смо сви заједно поставили

– може да не одговара другару ако овај виче на њега, ружно му се обраћа

– мали могу напустити бављење активношћу када то пожеле, од већих тражимо да започето доврше

– деца која показују понашање које није прихватљиво, то толеришемо док не угрожавају друге, али временом и они морају прихватити договорена правила

– васпитач је у току дана увек са децом, оно му се у сваком тренутку може обратити, тражити помоћ, разговарати са њим, сести му у крило

НАША СПЕЦИЈАЛНОСТ

– неговањем српског језика и културе учење језика, богаћење дечијег речника и припрема за српску школу

– при упису деце у вртић, предност дајемо деци српске националности, односно деци родитеља српске националности. Уколико и даље има слободних места у вртићу, примају се наравно и деца других националности, која би из неког разлога волела да науче српски језик, упознају се са српском културом, обичајима

– одржавање кооперативне сарадње са родитељима, са којима је сарадња увек била на високом нивоу

ПЕДАГОШКИ ПРОЦЕС

Педагошки колектив остварује добру сарадњу, институционално добро функционишемо. Педагошки план и програм израђујемо у међусобној сарадњи, припреме за извршење педагошких задатака се обављају на време. Годишњи план васпитно-образовног рада у складу је са основним документима и са плановима васпитног колектива.

Основна школа у Сегедину

Историјат школе:

Основна школа у Сегедину, као подружна школа Српског образовног центра „Никола Тесла“ у Будимпешти, почела је са радом 1. септембра 2018. године, на адреси Московски булевар 11. 

Српска школа у Сегедину није постојала више десетина година, тако да је био велики изазов отворити школу након дугог периода.

Први разред је похађало 6 редовних ученика и 2 ванредна. Наставу и рад у продуженом боравку је реализовало двоје запослених. Акценат је стављен на учење српског језика, традиције, обичаја и културе. Реализоване су и ваннаставне активности како би ученицима било што занимљивије и како би што брже и лакше усвајали српски језик. У школи су организовани модеран плес, излети, посете, позоришне представе. Запослени су преузели огромну одговорност, прихватајући овај изазов, и дали све од себе да школа постане и опстане.

Наредне, 2019. године, школа је пресељена на атрактивну локацију у центру града, на адресу Штефаниа 7, на којој се и данас налази. Реч је о прелепом окружењу у непосредној близини парка, дечјег игралишта, реке Тисе, позоришта и музеја. 
Те школске године наставу је похађало 6 ученика првог разреда и 10 ученика другог разреда. Отварањем трећег разреда број ученика расте. Школу су похађала 23 ученика у 3 разреда.

Школска 2022/2023. година је значајна, јер je започело образовање у вишим разредима. Школу похађа 39 ученика. Из године у годину број ученика расте. У наредним годинама очекује се пресељење у нову зграду која ће омогућити још боље услове за образовање ученика.

Инфраструктура и материјално-техничка опремљеност школе:

Материјално техничка опремљеност школе је на завидном нивоу. У протеклих годину дана у значајној мери је унапређена инфраструктура неопходна за квалитетан васпитно-образовни рад. Од посебног значаја је набавка информатичке опреме: компјутера, интерактивних табли и лаптопова за наставнике, који се редовно користе у учењу и настави.

Набавка врхунске опреме само је један од одговора на захтеве савременог доба, којим српска школа у Сегедину пружа могућност квалитетног образовања свим својим полазницима.

Посебне карактеристике образовног програма установе:

У српској основној школи у Сегедину васпитање и образовање чине једну целину. У току наставе посебна пажња је посвећена диференцираној настави. Настава је прилагођена сваком ученику, даје им једнако добре могућности да развију своје способности и таленте. Диференцираним приступом успешно се стимулишу жеље за учењем, знатижеља и истрајност. Ученици добијају помоћ да развију властите стратегије учења. Циљ је да свако дете буде успешно у учењу и савладавању градива.

Како је игра основна активност деце, у ток наставе уграђени су елементи игре савремене педагогије. Спонтано учење кроз игру и искуство разрешава децу унутрашњих тензија, помаже у самоизражавању и пружа деци осећај успеха.                                      

Однос према ђацима је пун љубави, а породична атмосфера заснована на поверењу је велик бенефит одељења који броје мањи број ученика. У ефикасном васпитно образовном раду паралелно са наставницима раде психолог, дефектолог, социјални радник и логопед.

Важно је нагласити да се учење одвија на српском језику, док мађарски језик ученици усвајају као други матерњи језик. У првој години се учи српска ћирилица и стиче вештина читања, због чега је повећан број часова српског језика. На часовима мађарског језика акценат је стављен на правилно формирање, препознавање, разликовање и разумевање гласова тог језика. На овај начин деца нису оптеређена усвајањем два језика на матерњем нивоу, а касније ће успешно говорити оба језика. У наредним годинама настава мађарског и српског језика ће се одвијати паралелно, што ће додатно побољшати разумевање наставног материјала. 

Ученици имају сталну подршку наставника и својих вршњака. Велику улогу у томе има и чињеница да ученици своје задатке обављају од 7.00 до 17.00 часова, у познатом окружењу и уз одговарајућу помоћ. Рапоред часова, време поподневног учења и секција је устаљен што повољно утиче на успех у учењу и развој вештина. Посебна пажња посвећена је одговарајућем односу учења и одмора. Активан одмор је важан, па је он организован у изборним креативним радионицама и спортским активностима током поподневног боравка у школи. Поред тога, у оквиру наставе физичког васпитања, ученици одлазе на клизање и пливање.

Велики акценат је стављен на празнике, традицију, тематске недеље и такмичења, јер је од првенствене важности да ученици буду свесни, како српских, тако и мађарских вредности, да се према њима односе са поштовањем. У том смислу деца учествују на школским и ваншколским приредбана и такмичењима, на радионицама и секцијама где наставник диреренцираним наставним активностима поспешује развој вештина наших ђака.

Секције и радионице:

 • Борилачке вештине: деца уче да поштују себе и друге, уче самодисциплину и самоизражавање. На овим часовима ђаци имају могућност, кроз игру, и на њиховом нивоу, упознати неколико дисципина (теквондо, џудо, кик бокс, карате).
 • Мажорет плес: секција за ученице, где оне могу да развију свој осећај за ритам, грациозност, држање и флексибилност, у комбинацији са љубављу према плесу.
 • Акробатски рокенрол: ученици се баве овим плесом у школи и ван ње, учествују на наступима.
 • Одбојка: развија осећај за лопту и љубав према спорту, јача тимски дух. 
 • Фолкор: укључивање српске народне игре је такође важно у животу ученика који постижу велики успех својим наступима. Наши ђаци наступају на школским приредбама, баловима и разним другим свечаностима.
 • Драмска секција: кроз глумачке вежбе деца се подстичу да развију своју креативност и самоизражавање.
 • Mузичко образовање за инструменте тамбуре и клавира почело је школске 2022/2023. године уз ангажовање Музичке основне школе „Лието”.
 • Ликовна секција: настава се одвија по узрасним групама, циљ је да се развију вештине ученика, обраћајући посебну пажњу на развој талента. Ученици постижу лепе резулатате на ликовним конкурсима и такмичењима.
 • Допунска и додатна настава се изводи из српског, мађарског и енглеског језика, као и из математике.

Главне карактеристике установе су:

 • Пријатно окружење прилагођено потребама ученика

 • Пријатељско и сигурно окружење

 • Ужива се у раду у породичној атмосфери

 • Рад у одељењима са малим бројем ученика

 • Квалитетно образовање уз савремене методе рада

 • Подстиче се осећај успеха код ученика како би препознали властите вредности и потенцијале

 • Негују се српски језик, култура, традиција и обичаји

 • Поштују се и негују тековине мађарског народа

 • Савремена инфраструктура и материјално-техничка опрема

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској