Позивнице

Срдачно Вас позивамо на следећу, 1/2024. редовну седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (Улица Микше Фалка бр. 3.) 1. марта 2024. (петак) са почетком у 13.00 сати.

Предложени дневни ред:

 • Усвајање Статута Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла“
 • Усвајање буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за 2024.
  годину
 •  Усвајање огласа о упису у забавиште и 1. разред основне школе при васпитно – образовним установама које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској за школску 2024/25. годину.
 • Извештај о раду Канцеларије СММ у 2023. години
 • Расписивање конкурса према Правилнику о расписивању конкурса Самоуправе Срба у Мађарској
 • Расписивање конкурса за директора Српског образовног центра „Никола Тесла“
 • Реизбор директора Српског института непрофитног д.о.о.
 • Усвајање плана за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској за 2024. годину
 • Преиспитивање донетих одлука 2. тачке дневног реда на седници одржаној 8. децембра 2023. године
 • Разно (Одлука Скупштине ССМ 161/2023 (08. 12))
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској