О самоуправи Срба у Мађарској

Доношењем Закона о правима народности у Мађарској 2011.године којим се наводи и могућности оснивање Земаљске самоуправе тј. Самоуправе Срба у Мађарској као кровне организације Срба у Мађарској. Највише тело замаљске самоуправе (ССМ) је скупштина која у овом циклусу броји 15 члана. На челу Самоуправе Срба у Мађарској налази се председник којег именује скупштина на 5 годинa, као и два потпредседника такође бирана на предлог председника што треба да изгласа скупштина.

У мандату 2019/2024 за председника изабранa је Вера Пејић Сутор са највише добијених гласова на конститутивној седници ССМ одржаној 29. октобра 2019. године. Изабрана су и два потпредседника Игор Душан Рус и Пера Богдан

ССМ

Вера Пејић Сутор

председник

Милан Ђурић

потпредседник

Пера Богдан

потпредседник

Мирко Митар Кркељић

саветник

Канцеларија ССМ

Јадранка Гергев

шеф Канцеларије ССМ

Викторија Ковач

референт за конкурсе

Јадранка Драгојловић

секретар ССМ

Силвија Олах Етвеш

шеф економата

Биљана Сабо

благајна

Јелена Жикић

секретар ССМ

Моника Масаловић

економски администратор

Иштван Станојев

економски администратор

др Александра Ластић

службеник за заштиту података

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској