Српске самоуправе

Локалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2019/2024

 • Липова – Никола Поповић
 • Мађарбоја – Вера Вуковић
 • Мохач – Мате Душан
 • Печуј – Радован Горјанац
 • Харкањ – Бане Деспотовић
 • Шиклош – Иван Јаношов
 • Баја – Марко Чилић
 • Сантово – Нада Ђурић
 • Батања – Вера Пејић Сутор
 • Деска – Кристифор Брцан
 • Чанад – Ференц Колар
 • Сегедин – Нада Малбашки
 • Нови Сентиван – Теодора Крунић Дунаи
 • Дунаујварош – Нора Бенковић
 • Стони Београд – Ласло Шандоровић
 • Калаз – Катица Мирковић
 • Будаерш – Марина Александрић Ремели
 • Чобанац – Жужана Башић
 • Гед – Мирко Пандуровић
 • Ловра – Јелена Вукајловић Краус
 • Помаз – Аница Шошић Крунић
 • Ковин – Милка Иванов Нађ
 • Бата – Никола Чупић
 • Сентандреја – Миле Маргаритовић
 • Чип – Мирјана Суботин
 • Тукуља – Зора Пејовић
 • Медина – Наталија Сокић

Квартовске српске мањинске самоуправе у Будимпешти и њени председници 2019/2024

 

 • I кварт – Мира Ђурић
 • II кварт – др Јованка Ластић
 • III кварт – Милан Дујмов
 • IV кварт – Мирјана Трагор
 • V кварт – Стојанка Јурковић Крзман
 • VI кварт – Милица Немењи
 • VII кварт – Драгомир Дујмов
 • VIII кварт – Мирко Митар Крекељић
 • IX кварт – Бранимир Ђорђев
 • X кварт – Богдан Сабо
 • XI кварт – Петар Бечејић
 • XII кварт – др Димитрије Ластић
 • XIII кварт – Дијана Ђурић
 • XIV кварт – Ксенија Марковић Сушић
 • XV кварт – Андраш Каршаи
 • XVI кварт – Александар Хенинг Буда
 • XVIII кварт – Борислав Димић
 • XIX кварт – Борислав Рус

Регионалне српске мањинске самоуправе и њени председници 2019/2024

Пештанска жупанија

 • Аница Пандуровић, председник
 • Душан Которчевић, потпредседник
 • Слободан Вертетић, потпредседник
 • Јадранка Драгојловић
 • Др. Тибор Ембер
 • Петар Крунић
 • Весна Пећовски

Српска самоуправа у Будимпешти

 • Борислав Рус, председник
 • Петар Ластић, потпредседник
 • Јована Дороги Вечић
 • Лазар Которчевић
 • Ксенија Марков Сушић
 • Милица Немењи
 • Богдан Сабо
Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској