Списак српских имена

Закон о матичним књигама број I из 2010. године поглавље 46. 3. тачка садржи каталог српских имена. Изменом Закона Самоуправа Срба у Мађарском има обавезу да објави каталог српских имена на својој веб страници.

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској