Школство - Деска

Основна школа у Десци

Српска основна школа у Десци је школа са дугогодишњом традицијом и успехом, али и школа савременог тренутка, нових и младих генерација које у њој започињу стицање важних искустава и знања. Настава се у школи одвија као целодневна, уз преподневни и поподневни боравак. У претходним годинама деца су поподневни боравак проводила у мађарској школи, спојени са одељењима наведене школе.

Од 2019/2020. школске године дешчанска школа функционише као подружница Српског образовног центра „Никола Тесла“ у Будимпешти. Сада када школа броји тридесетак ученика у четири разреда, и како се школа развија, деци су обезбеђени максимални услови за рад, у самосталним одељенским групама где свако одељење појединачно има сопствену учионицу, са најсавременијом технологијом и техничким помагалима. Наши ученици похађају часове по двојезичном принципу рада, на српском и мађарском језику. Наш циљ је да поред стицања образовања деци буде обезбеђен друштвени, социјални, културни и здравствено-спортско активан период школског развоја личности. С тим у вези им је обезбеђено похађање разнолике понуде секција и активности.

МУЗИЧКA КУЛТУРA: (Професори Музичке школе „Лието“ часове одржавају у просторијама школе.). Више од 60% ученика одабрало је ову активност где поред разних инструмената: клавир, тамбура, фрула, хармоника, деца једном недељно имају и теоријски део обуке -солфеђо.

РАДИОНИЦА РУЧНИХ РАДОВА: (Ученици су учествовали на најразличитијим пројектима и такмичењима у Дебрецину, Бекешчаби, Будимпешти итд.) Деца уче да штрикају, везу, праве разне облике од глине, дрвета, прућа, вуне, картона итд.

ФОЛКЛОР: Прве кораке уче у просторијама школе као подмладак Српског културног уметничког друштва „Банат”. Своје умеће су приказали неколико пута током разних концерата који су организовани од стране КУД-а. Током година, ученицима наше школе се отварају могућности за прелазак у старије групе уметничког друштва.

РУКОМЕТНИ ТРЕНИНЗИ се одржавају у просторијама мађарске школе уз обезбеђен превоз, по групама, у зависности од узраста деце. Планиран је наставак часова пливања у Сегедину, уколико услови за то буду обезбеђени. Током боравка у школи деци су обезбеђена три здрава и нутритивно избалансирана оброка. Од септембра 2022. године подизање нивоа образовања и развитка употпунила је нова зграда школе на непромењеној локацији, уз већу квадратуру, савременији изглед и опремљеност. Уз договор са матичном школом у Будимпешти најмање једном годишње организују се излети по Србији или Мађарској, где се запослени труде да децу упознају са историјом српског народа. Неке од локација које су до сада обишли су: Печуј, Сентандреја, Будимпешта, Јегра итд. Уз прекограничну сарадњу са Србијом, деца одлазе на једнодневне обиласке Палића, Суботице. Такмичарски дух, дружење и нова познанства су увек присутни. Са свим српским школама у Мађарској организују се такмичења у: рецитовању, лепом изговору, лепом писању. Посета позоришних представа се организује неколико пута годишње, како у Десци тако и у Сегедину. До сада је школа више пута угостила неколико различитих група глумаца из различитих делова Србије. Упознају и разне врсте музичких праваца, (џез, опера, народна) уз посету разноликих оркестара. Преко летњег распуста, уз до сада велику посећеност, организују кампове на неколико локација у: Десци, Батањи, Балатонфењвешу. Поред чувања и надзора деце од стране учитеља деца се врате кући са најпозитивнијим утисцима, новим познанствима, новим вештинама, развију још више машту и креативност, науче нека нова градива, обнове и утврде стара градива, и што је најбитније осећају се сигурно и родитељи и деца.

Обзиром да школа послује као заједница са српским вртићем на истој локацији, остварују најбољу могућу сарадњу. Кроз различите програме и приредбе деца заједно остварују заједничке успехе. Како деца тако и родитељи из вртића су у могућности да се упознају са појединим активностима, отвореним часовима, плановима школе који им помажу приликом одлуке за упис деце у школу.

Од септембра 2022. године у основној школи у Сегедину је прорадио и 5. разред и тиме је отворена могућност да ученици наше школе даље школовање наставе на српском језику у тој школи, уз организован аутобуски превоз школским аутобусом.

Fel ©2024 Самоуправа Срба у Мађарској